Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

 

Правила скорочення

Після стандартних скорочень зна-чень метричних мір крапка не ста-виться, в інших випадках — ста-виться.

 

Приклади

м, см, мм, дм тощо

 

відмін. успіхи держав. і державн.

 

У графічних скороченнях зберіга-ється написання великих і малих лі-тер, дефісів.    Мін'юст, півд.-зах.

Слова не скорочуються на голосну, якщо вона не початкова у слові, та на м'який знак (ь). 

При збігу двох однакових приголо-сних скорочення робиться після першого.

Коли збігаються два приголосних, скорочення можна робити і після першого, і після другого.

Абревіатури — слова, утворені від назв початкових літер

<%£ 18 ^

 

ОСНОВНІ ВИМОГИIПРАВИЛА ОПИСУ БІБЛЮГРАФІЧНОГО ДЖЕРЕЛА

 

-£*

 

Список використаної літератури — це бібліографічний опис використаної наукової літератури, джерел, лексикографічних по-сібників. Рекомендовано окремо подавати джерела та словники, відділивши їх абзацом.

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Монографія    Головенко С. Ф., Єфименко В. I. Фінансовий та управлінський облік. — К., 1996. — 544 с.

Підручник      Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К, 1997. — 383 с.

Складові частини:

а) журналу     ЧугунокІ.Я, ЛуценкоР.В. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році // Фінанси Украї-ни. — 2003. — № 5. — С. 25—41.

б) матеріалів кон-ференцій  КудінС.І. Становлення акціонерної справи // Актуальні проблеми економічної системи Украї-ни: Матеріали міжнар. студ.-асп. наук. конф. —

тт 2002           Г 153   155

Бутейко Ю. Марки акцизного збору нового зраз-ка // Вісн. податкової служби України. — 2003. — № 35. — С. 25—27.

Автореферати           ПроцикІ.Р. Українська фізична терміноло-гія другої половини XIX — першої половини ХХстоліття: Автореф. дис. ... канд. філол. на-ук. — Л., 1999. — 21с.

Дисертації      Галь В. I. Розвиток валютного ринку економіки Украї-ни: Дис ... канд. екон. наук. — Л, 2003. — 209 с.

Перекладні ви-дання            Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. — 4-те вид. / Гол. ред. Девіс В. Пірс. — К, 2000.

Словники      Словник фондового ринку / Авт.-уклад.: A. Т. Го-ловко, В. Ф. Кобзар, О. О. Науменко та ін. — К, 1999.

Енциклопедії Банківська енциклопедія / Уклад.: М. I. Савлук, А. М. Поддерьогін, А. А. Пересада та ін.; За ред. А. М. Мороза. — К, 1993. — 327 с.

Інтернет-видання     Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів Украї-ни від 26 груд. 1992 р. № 18 // www/rada/kiev/ua

Див.: Постанова Президії вищої атестаційної комісіїУкраїни від 15 січ. 2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

<& 19 ^