Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СИНОНІМИ : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

СИНОНІМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Синоніми (від грец. synonimus — однойменний) — це сло-ва, що по-різному звучать, але близькі за значенням. Вони від-різняються відтінками значення, стилістичним забарвленням, можливістю поєднання з іншими словами або можуть бути то-тожні за значенням.

Евфемізм (від грец. добре говорю) — слова або вислови, що пом'якшують або завуальовують зміст сказаного. У ділових те-кстах евфемізми вживають тоді, коли загальновживане слово

ЧЇ'ІІ-ГЇ'ІТТТО ЄТССТТПЄСМКІ-ГЄ ПОО КРІТСІТРПСПР І-ГЄОП^КПІ-ГІ ПСОТТІПТТії ТТЯТТТ) '

п'яшй- у стані алкогольного сп'яніння, у „етверезому стані, під дією алкоголю;

помер- вгдгйшов у гнший світ, залишив нас, закінчт життя, навіки заснув, перестало битися серце, спочив;

дуршй - не хапае згрок з неба, немудрш;

у нас не курять — просимо не курити, курити заборонено, дякуємо, гцо ви не курите.

Перифраз (від грец. образна паралель) — описовий зворот, за допомогою якого передається зміст іншого слова через підктанів, країназ Чорнобшем у серці.

Мовно-синонімічна культура — свідчення культури мис-лення, знання мови, ерудиції. Вміння вибрати найдоречніше слово дає змогу побороти одноманітність мовлення, невираз-ність, побачити багатство і барви слова.

Види синонімів

 

Варіантні форми, що пере-дають одне й те саме по-няття

 

Давальний відмінок іменначальшковг слухачу г слу-хачевг, службовцю г служ

 

            Подібні або тотожні за зна-ченням слова. Це може бу-ти власне й запозичене сло-во. В одному контексті не можна вживати обидва слова. Перевага надається не запозиченим, а питомим словам            Абсолютні синоніми: аргумеит- докт, креСлова абетка, алфавіт, аз-бука— тотожні терміни-синоніми, що мають різне походження. Абетка— від

ких літер альфа і віта, азбука- в1Д назв давньору-ських літер аз і буки

            Передають різні (значеннє-ві) відтінки того самого по-няття     r,;:szL-mm,"zz.

            Мають різне стилістичне забарвлення. Стилістично забарвлені слова синонімі-чного ряду в діловому мов-ленні не використовуються    Говорити— базікати, на      Граматично різні констру-кції, що виражають одну й ту саму думку. Ними мо-жуть бути сполучникові й безсполучникові речення, речення з відокремленими членами, вираженими діє-прикметниковими або діє-прислівниковими зворота-ми, і речення з підрядними частинами  утворенням Агентства з питань спеціальнш (віль-них) економічнж зон

<& 11 ^