Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.     Відредагуйте речення. : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

2.     Відредагуйте речення.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1. Позавчора я отримав повідомлення про грошовий перевод, але до цих nip не можу його отримати із-за поганоїроботи поіити. 2. Розпо-відаючи друзям про давню пригоду, Мишкові здалося, що все це відбува-лося не в далекі роки, а ось тепер. 3. Будьте такі добрі, скажіть, як попасти на площу Незалежності?

3.         Вставте пропущені літери.

Мар..во, пряд.мо, кош..чок, марш..рувати, лід..рувати, звесляти, зв..тяга, загр..бти, п..дант, пров..сати.

4.         Вставте пропущені літери.

Варен.мй, вогнен.мй, неперевершен.мй, сказан.мй, юн..ат, віт-рян..о, туман..о, повіст..ю, розкіш..ю, корисний.

5.         Перепишіть. Де потрібно, поставте апостроф або м’який знак.

Пів..яблука, мавп..ячий, дит..ясла, цв..ях, кур.моз, т.мяний,

Уман.щина, нен.мин, мен..ший, ніч.

6.         Напишіть, якщо це необхідно, слова з великої літери:

президент україни, чумацький іилях (астролог.), ярославів вал, ангел, печерська лавра, будинок вчителя, бульдог, ахіллесова п 'ята, три-пільська культура, різдво.

7.         Правильно запишіть іншомовні слова.

Ма..я (народність), Гава.л, фе..єрверк, парано..я, конве..єр, фа..янс, фо..е, к.марис, С.рія.

8.         Напишіть слова разом, окремо, через дефіс.

Член/кореспондент, nie/озера, лісо/cmen, м 'ясо/молочний, південно/східний, військово/ полонений, жовто/гарячий, no/черзі, в/голос, всього/на/всього.

9.         Перепишіть. Шдкресліть іменники II відміни. Поставте їх у

родовому, місцевому та кличному відмінках однини.

Хлопець, четвер, спосіб, бджола, дощ, сирота, творчість, пальто, галченя, кров, таксі, мелодія, футбол, звук, прапор, брат, соняшник, телятко, гроіиі, мати.

10.       Провідміняйте числівники: 684, 3/10.

№18

1. Перепишіть, вставляючи пропущені літери і розставляючи розділові знаки.

Тарас Шевченко народився на україн..с..кій з.млі під україн..с..ким небом npo/me він належить do mux людей/світоч..в що стають доро-гими для всього лю(дс,ц)тва і що в пошані всього лю(дс,ц)тва

 

(з,с)находять бе..смерт..я. Він був поетом якого до того ми не/мали поетом для всіх поетом народним поетом гнобл..н..их але не/скор..н..их.

2.         Перепишіть. Шдкресліть неправильно записані словосполучення. Запишіть їх правильно.

Прокидатися від іиуму. Приймати участь. Поздоровляти з успі-хом. По ваіиій ініціативі. Виключна роль. Надати допомогу. По мірі потреби. Стрибати від радості. Відіграє велике значення. Віддава-ти перевагу.

3.         Вставте, ,е потріб,о, пропущені .олосні .а приголосн..

.извол..н..я, вид. .ти, д.. ..евий, буз.ма, вел.жень, зап’ясний, корис.ний, ях..смен, ус.ний, шіснадцять.

4.         Вставте, де потрібно, пропущені літери у суфіксах і префіксах.

(3,С)терпіти, ро..стрілян..ий, пр..злий, пр.міський, пр..високо, пр..зв.сько, (з,с)фотографувати, благословен.мй, дерев’ян.мй, склян.мй.

5.         Замість крапок поставте, де потрібно, м’який знак або апостроф.

Степ.., гір..кий, барел..єф, іл..юстрація, суб..єктивний, сер.мозний, обов..язок, підрум..янений, В..ячеслав, р..ясно.

6.         Правильно напишіть слова іншомовного походження.

Маркет.мг, мец.мат, мен..джер, с..рт..фікат, с..парат..зм,

С..М.Ш..ЗМ, с..нт..ментальний, тер..торіальний, юр..сд..кція, д.. 7.ктив.

1. Напишіть, де потрібно, слова з великої літери: шекспір, малишківські епітети, голова верховної ради україни, ко-лонний зал імені миколи лисенка, пресвята богородиця, посол республі-ки угорщина (дипломат.), туманність андромеди, бульвар академіка вернадського, європейська площа, міжнародний астрономічний з ’їзд.

8.         Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.

Джерело/знавство, nie/Полтави, грам/молекула, фото/журналіст,

військово/полонений, віце/президентський, біло/сніжний, воєн-но/політичний, на/жаль, сам/на/сам.

9.         Перепишіть. Шдкресліть іменники II відміни. Поставте їх у

родовому, давальному ,а кличному відмінках однини.

Льв,в, тінь, слоненя, плащ, мати, ножиці, зал, атом, молодість, якість, іменник, синиця, голова, мрія, гнів, вогонь, керівник, гектар, спирт, берізка.

10.       Запишіть числівники словами.

Територія України простягається із Заходу на Схід на 1316 KM, a

з Півночі на Південь — на 893 км. На півдні 2раїна омивається Чо-рним морем, площа якого досягає 422 тис. км , глибина — до 2210 м. У ньому проживає більіие 2000 видів морських орг2ізмів. Азовське море (теж південь України) має площу в 40 тис. км та глибину від 8 до 15 м.

 

№19

1.         Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки, вставляючи пропущені літери.

Ех ці ночі сині (П,п)олтавс..кі хто може встояти пер..д їхніми ч.рами! Ночі коли всюди так п..янливо пахнуть ро.жвітлі бу(з,с)ки і бе..шелес..но стоять в задумливості високі вищі ніж у/день тополі торкаюч..сь своїми в...ршеч..ками місяця в небі поблискують в мі-сяч.мому сяйві сте(ж,ш)ки блищить річ.жа між таємничими вел.мезними клу(б,п)ками верб що посхжявш..сь віт..ям аж до води ждуть наче ось/ось вискочать із води біло/тілі русалки щоб пог.мдатися на гіл.л послухати живих солов.лв (О.Гончар).

2.         Відредагуйте речення.

1. Виходячи з вагона, у моєї валізки відірвалася ручка. 2. На протязі зовсім короткого часу Василь Іванчук став самим відомішим іиахма-тистом України. 3. Поскільки гість не знав українськоїмови, ми почали розмовляти на російській.

3.         Вставте, де потрібно, пропущені літери.

Захисник, контрасний, пристрасний, тиж..невий, обласний, г..рячий, вел..ч, ст.рати, л.мада, щеб.ж.

4.         Вставте, де це потрібно, подвоєні чи подовжені приголосні.

Намальован.мй, священ.мй, подорож..ю, бе..збройний, пр.речен.лсть,

дама..ський, золотоні.ський, ладо(жс,з)ький, ба{ск)ський, кагар-ли(кс,ц)ький.

5.         Вставте, де потрібно, м’який знак або апостроф.

Беріз..ці, колисці, виіиен..ці, Марин..ці, Онис.ці, дзв..якнути, л..ється, в..ється, пас.янс, Х.мстон.

6.         У словах іншомовного походження вставте потрібні літери.

Соц..ологія, Ка.р, і...рогл..ф, фе..єрверк, Корс.ка, Цюр..х, фа..тон,

автор..тет, Ш..ллер, ескадр..лья.

7.         Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери:

прем 'єр-міністр канади, президент академії наук україни, пуіикі-ніст, велика ведмедиця (астроном.), кавказький хребет, байкало-амурська магістраль, європейське економічне cniemoeapucmeo, міжна-родна асоціація україністів, конституційний суд україни, палац урочи-стих подій.

8.         Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.

Пів/'яблука, рута/м'ята, лікар/педіатр, коли/не/коли, в/цілому,

e/нічию, кінець/кіщем, старо/церковно/слов 'янський, військово/інженерний, народно/визвольний.

9.         Перепишіть. Шдкресліть іменники II відміни. Поставте їх у

родовому, давальному та місцевому відмінках однини.

Трикутник, весна, Карпати, чагарник, тінь, хутір, мати, каліка, по-літ, лелека, ім'я, льох, жирафеня, коридор, відмінок, споруда, іикола, футбол, акт (дія), термін (строк).

10.       Провідміняйте числівники: 90, 1784.

^146^