Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
№6 : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

№6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки і пропу-щенілітери.

Лаврін пр.лхав до млина позносив з воза мішки заїхав за верби ро.мріг воли поклав їм сіна a сам ліг спати. Виспавшись добре в хо-ло(д,т)ку він (з,с)купався в Рос.і пополуднував і пішов у млин. Міро.мик уже насипав борошном його мішки.

На/дворі уже поч..нало веч..ріти. Лаврін виніс на віз мішки і почав запрягати воли. Не/встиг він закласти занозу е ярмо і не/нароком кинув очима на Рос.ьза Россю коло скелі на долині екритій з..леним житом ч.рвонілаякась велика квітка (І.Нечуй-Левщький).

2.Відредагуйтеречення.

1.         На літературному вечорі приймали участь поети і письменники

різних поколінь.

2.         Заходяче сонце залило обрій череоною бареою.

3.         Захопившись цікавим детективом, йому здалося, що час минув дуж.швидко.

Ф..юзеляж, порт..єра, м..яч, цв..ях, дзв..якнути, в..ялити, Л..генда, ін..овац..я, Ш..ллер, пан..а, проза.ж, Цюр..х, Тал.Лн..,

лавра, сесія київської обласноїради, конференція міжнародної асоціації

9.         3 поданого ряду слів виберіть іменники I відміни і поставте їх

у давальному, орудному та кличному відмінках.

Сшашшя, ескадрилья, meamp, ромап, предшеча, зпаппя, лапша, мир, продукція, буря, хліб, душа.рілля, об'єкт, станція, малеча, ключ, мати,

10.       Провідміняйте: 894, півтора карбованця.

<& 132^

 

№7

1.         Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки та пропущені літери.

Коли дивит...ся він та ч..рвона квітка ні/би пливе меж...ю по/між з..леними колосками. 3/під квітки вир.мула з колосків голова з ч..рними кіс.ми і не/наче попливла по/над колосками. Лаврін угледів що my чор-но/волосу голову двічі обв..вали жовто/гарячі кісники а за кісники бу-ли затикані цілі пуч..ки ч.рвоного маку. 3 жита ні/би випливла молода дівчина з сапою в руках. Лаврін зад..вився на неї й покинув запрягать другого вола. Дівчина пр.мшла do Рос.і стала на плисковатому кам.мі й почала мити ноги. Лаврін з/нехотя задивився на їі ч..рні брови (І.Нечуй-Левицький).

2.         Запишіть нормативні відповідники до кальок з російської

мови.

Знати no газетам, no дорученню, добрий no натурі, називати no імені, no вимозі, no вихідних днях, no поверненню, при умові, при допо-мозі, раз в день.

3.         Вставте пропущені голосні та приголосні.

Ген..тичний, д..з..ртир, д..в..зія, комп.мент, інц..дент, ніц..ький, ба(ск,с)ський, шіснадцять, перем..гти, перет.рати.

4.         Вставте, де це потрібно, пропущені літери.

Жит..євий, Поволж..я, зав.мшки, письмен.мк, без..емельний, міль-йон.мй, пр..злий, пр..тихлий, п’ ..рва, дерев'ян.мй.

5.         Вставте, де потрібно, мякий знак або апостроф.

Об..єкт, інтерв..ю, медв..яний, ад..ютант, черв..як, селянский, жовч..ю, орл..ятко, під.мом, пор..ятунок.

6.         Правильно запишіть іншомовні слова.

Мадр..д, Єг..пет, про.жт, фа(е,є)тон, ст..мул, акс.ома, г..г..єна,

ра7 ..ус, бр..гада, проза.ж.

1. Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:

українська республіканська партія, центральна рада, збройні сили

україни, краснодарський край, співдружність незалежних держав, сенбернар, андріївський узвіз, далекий схід, чумацький іилях, генеральний

секретар ООН, прем 'єр-міністр канади.

8.         Напишіть слова разом, окремо, через дефіс.

Віце/президент, nie/години, старо/слов 'янський, важко/хворий, вище/зазначений, за/молоду, хто/зна/як, e/основному, до/лиця, контр/рево-люція.

9.         3 поданого ряду слів виберіть і підкресліть іменники II відміни. Поставте їх у родовому, давальному та кличному відмінках однини.

Сибір, колега, мати, сад, курінь, весна, радість, понеділок, теля, во-рота, туман, Марія, запис, комітет, асфальт, рік, кенгуру, окуляри, ніч, місяць.

 

10. Запишіть речення, поставивши числівник у потрібному від-мінку.

1) Найдавніший алфавіт був знайдений у Сирії, він датуеться 1450 ро-ком до п.е. і являе собою дощечку з 32 клиповидпими яітерами на пій. А найдавніша буква «о» залишилась у тому ж вигляді, в якому вона бу-ла прийнятау фінікійському алфавіті в 1300році до н.е.

№8

1.         Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки та пропущені літери.

Дорога йшла з/гори та па/гору з/гори та па/гору пад самою Рос.ю. Млин був під самим Богуславом. Лаврін зв.рнув намалий шлях в гл..боку д..лин.. і вшхав до річ..к.. . Молодий ..арубок с.дів на возі і наві(д,т)ь не/пог..ня. волів. Bin зад..вився на річ..ку на з..лені верби по/над водою. В..селе со.мце грало мармом над вербами над водою над камін..ям. Во-ли ліниво сунулись по/дорозі. Лаврін дивився на річ.жу і співав піс.ні

2.         Шрепиш'ітГпідкресливши правильний варіант.

1. Сміятися з кого чи над ким? 2. Чекати кого чи на кого? 3. Згідно чого чи згідно з чим? 4. Дійти do згоди чи дійти згоди? 5. Знущатися з кого чи над кгт? 6. Доглядати хворого чи доглядати за хворим?

З.В..тавтепропущеніліте,и.

9. 3 поданого ряду слів виберіть іменники II відміни і поставте їх у родовому, орудному та місцевому відмінках.

'fe1 134^

 

10. Запишіть речення, поставивши числівник у потрібному від-мінку.

Чи може мюдина говорити 20-25 мовами? A 40? Історія зафіксу-вала: людина може оволодіти 26, 27, 28 мовами (е такі приклади). Чи вільно розмовляти 19 і знати ще близько 12 мов, а працювати, корис-туючись словниками, з 54 мовами.