Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

ВСТУП           7

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇЛІТЕРАТУРНОЇМОВИ

 

 

Омоніми                    12

Антоніми                   13

Пароніми                   13

Терміни і професіоналізми               13

Українська фразеологія                    14

ОСНОВНІВИМОГИIПРАВИЛА ОПИСУ

БІБЛЮГРАФІЧНОГО ДЖЕРЕЛА  19

Класифікація звуків української мови                     20

Голосні звуки                        22

Приголосні звуки                  24

Чергування голосних                       33

Чергування приголосних                37

ОРФОЕПІЯ   39

<& 3 ^

 

НАГОЛОС    41

ОРФОГРАФІЯ         45

Правопис м’якого знака       49

Подвоєння та подовження приголосних на письмі         51

Спрощення в групах приголосних 52

Правопис префіксів  52

Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.... 53

Правопис слів іншомовного походження  54

Правопис російських прізвищ українською мовою          55

Загальна характеристика     57

Відмінювання іменників      57

Відмінювання імен по батькові       63

Кличний відмінок іменників           64

Правопис складних іменників        66

Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у

родовому відмінку    67

ПРИКМЕТНИК         68

Правопис складних прикметників 68

ЧИСЛІВНИК 69

Відмінювання числівників   69

Зв’язок числівників з іменниками  72

Правопис прислівників       73

<& 4 ^

 

Правопис службових частин мови            74

Правопис HE, HI з різними частинами мови        75

ПУНКТУАЦІЯ          76

Тире між підметом і присудком та на місці пропущеного

члена речення           76

Однорідні члени речення. Розділові знаки при них         77

Узагальнюючі слова. Розділові знаки при них     78

Відокремлені члени речення. Розділові знаки

при них          79

Відокремлені означення       79

Відокремлені прикладки      80

Відокремлені додатки           81

Розділові знаки при відокремлених

обставинах    81

Розділові знаки при звертаннях                  82

Вставні та вставлені конструкції                 83

Розділові знаки при вставлених конструкціях                  84

Розділові знаки у складному реченні                     85

Складносурядному               85

Безсполучниковому  87

Розділові знаки при прямій мові     88

ПУНКТУАЦІЯ          89

у простому реченні   89

у складному реченні 92

ту"       лг\тг\   92

Двокрапка      93

<& 5 ^

 

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІУКРАЇНСЬКОГО

ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ   97

Особливості вживання у діловому мовленні речень, різних за структурою та метою висловлення 97

Порядок слів у діловому мовленні  98

Типові форми вираження присудків у текстах офіційноділового стилю           99

Особливості вживання речень з однорідними членами . 101

«Нанизування» відмінкових форм іменників         102

Пряма і непряма мова, цитування, діалог у текстах офіційно-ділового стилю 103

Речення з відокремленими членами, звертаннями, вставними словами та словосполученнями в діловому мовленні        103

Складні випадки узгодження членів речення       105

Складні випадки керування            106

Уживання дієприкметникових зворотів у текстах офіційно-ділового стилю. Особливості їх перекладу з російської мови         108

ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ. ДИКТАНТИ ... 110

ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ. ТЕСТИ          127

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ

ЛІТЕРАТУРИ            158