Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Вплив різних чинників на якість зерна пшениці : Якість і безпечність зернобороняних продуктів : Бібліотека для студентів

6.1. Вплив різних чинників на якість зерна пшениці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Одним з найважливіших чинників поліпшення якості зерна є родючість ґрунту. Вирощування озимої пшениці на ґрунтах з високим вмістом гумусу (5,4-5,6 %) забезпечило накопичення в зерні 15 % білка, а з низьким (2,7-3 %) - 12,4 % (Жемеля Г.П., 1989).

За даними Селекційно-генетичного інституту, через низьку якість зерна значна його кількість реалізується як кормове, що містить білка в середньому 12 % і менше.

Урожайність зерна суттєво варіювала як за роками, так і в межах окремого року залежно від агрозаходів (Романенко О.Л. та ін., 2006). Максимальне її значення становило 89,8 ц/га, а мініма-льне - 10,6 ц/га (табл. 16).

Таблиця 16 Урожайність та якість зерна сортів озимої пшениці після чорного пару, 1990-2004 pp.

Рік       Кількість         Опади,

(серпень-

липень), мм   ГТК за період

наливу (посівів 5,09)            Урожай, ц/га  Вміст у зерні, %

 

            сортів  варіантів        

           

           

            білка    клейковини

1990    4          16        278,3   0,6       49,3-77,8        10,6-13,6        29,0-38,6

1991    4          16        259,2   0,7       44,4-66,9        9,4-10,4          22,6-27,1

1992    4          16        337,8   0,6       54,5-75,6        10,7-12,1        27,8-31,8

1993    6          24        406,8   0,6       50,6-82,1        9,7-10,7          23,6-28,3

1995    6          24        300,4   0,8       40,2-60,0        10,6-13,0        27,5-31,7

1996    6          24        348,2   0,1       23,1-72,2        8,5-10,2          21,6-27,7

1997    8          32        469,1   1,8       50,5-69,8        9,6-11,0          16,2-25,7

1998    6          24        381,8   0,4       28,3-51,6        8,4-9,7            15,2-22,9

1999    26        104      390,4   0,1       33,2-62,4        9,3-11,8          20,5-30,8

2000    28        112      426,6   0,5       10,6-58,1        6,1-12,3          21,3-34,2

2001    32        128      506,8   2          56,8-82,3        7,3-11,9          14,0-28,8

2002    21        84        299,8   0,2       28,8-69,2        8,3-11,2          18,6-28,4

2004    20        80        427,9   1,4       51,2-89,8        7,3-10,5          16,0-27,9

Встановлено, що під впливом грунтово-кліматичних та аг-ротехнічних умов вирощування вміст білка та клейковини зміню-ється незалежно від сорту, але якість клейковини є спадковою ознакою.

Деякі автори вважають, що одним з найбільш ефективних засобів покращення якості зерна є позакореневе підживлення по-сівів карбамідом з обов'язковим дотриманням концентрації робо-чого розчину, доз і часу його застосування. Оптимальною дозою азоту в усі строки підживлення є використання карбаміду з роз-рахунку 30^5 кг/га діючої речовини. Своєчасно проведені хіміч-ні оброблення мають високу ефективність, і це засвідчено незна-чним пошкодженням зерна клопом-черепашкою перед збиран-ням: у 1998 і 2000 р. - 0-0,7 %, дещо вище в 1999 р. - 1,1-1,8 %. При такому рівні пошкодження воно не могло бути однією з при-чин зниження якості зерна.

Підвищити врожайність і поліпшити технологічні властивості зерна озимої пшениці можна за рахунок збагачення ґрунту цеолітвмі-сною гірською породою, зокрема ломонтитом (Уротадзе С.Л., Оси-пова Н.А., Кверіадзе М.І. та ін.., 2004).

Завдяки створенню нових високобілкових сортів пшениці з високою продуктивністю і контролю якості зерна в процесі селе-кції можна розв'язати проблему дефіциту білка в раціоні харчу-вання (Сокол Н., Донченко Л., Колесніков Ф., 2006 p.).

У Краснодарському НДІСГ ім. П.П. Лук'яненка проводять роботи, пов'язані з вивченням і створенням нового початкового матеріалу, який поєднав би в собі високу продуктивність з під-вищеним вмістом білка у зерні (70-100 ц/га і 14-16 % білка від-повідно). Досліджені нові сорти пшениці Веда, Віза, Файл, лінія № 3184RR2 і вже зарекомендували себе сорти Обрій, Дея 9, Со-ратниця, Перемога 50.

Сорт Веда включений до держреєстру з 2004 р. як сильна пшениця. За 4 роки дослідження врожайність сорту зерна стано-вила в середньому 82,7 ц/га і перевищила стандартні сорти Сора-тниця і Перемога за цим показником на 1,8 та 3,5 ц/га відповідно. Вміст білка в ньому становив у середньо