Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_68230d56461b2d0caeb74159fb75a07c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. ЯКІСТЬ I ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА : Якість і безпечність зернобороняних продуктів : Бібліотека для студентів

5. ЯКІСТЬ I ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

магниевый скраб beletage

За інформацією Міжнародної ради із зерна, використання зернових для промислових цілей є найбільш швидкозростаючим сектором світового попиту на зерно. В останні 10 років темпи зростання промислового споживання зерна постійно збільшува-лись і в середньому становили 4,3 щорічно, тоді як приріст вико-ристання зернових для кормових і продовольчих цілей був відно-сно стабільним і становив 0,7 і 1,5 % відповідно, хоча чисельність населення підвищується на 1,2 % за рік.

Найбільша частка промислового споживання зернових припадає на виготовлення крохмалю, який широко використову-ється в харчовій, фармацевтичній, хімічній, целюлозно-паперовій і текстильній промисловості.

Проламін із зерна сорго-кафірин може бути використаний для виробництва їстівних плівок. Встановлено, що для заміни во-дного розчину спирту як розчинник можна використовувати льо-дяну оцтову і молочну кислоти, а також 55 % водний розчин ізо-пропілового спирту, недоліком якого є швидке випаровування. Для отримання плівки із льодяної оцтової кислоти достатня тем-пература 25 °С , тоді як для водного розчину спирту вона стано-вить 70 °С.

Найкращим пластифікатором їстівних плівок із соєвого бі-лкового ізоляту є суміш гліцерину і сорбіту (50:50). Поліетиленг-ліколь непридатний для приготування їстівних плівок, оскільки здатний мігрувати крізь білкову матрицю.

Трипептиди, що входять до складу запасних білків зерна ("ізолейцин-пролін-пролін" або "валін-пролін-пролін") можуть інгібувати фермент, який перетворює ангіотензин і впливає на тиск крові в людини. Тому фінські вчені виносять ідею створення лікувальних засобів для зниження тиску крові на основі трипеп-тидів зерна злаків.

Швидко зростає виробництво зернового етанолу, особливо у США. Сировиною для його отримання служать кілька видів зе-рна, але найбільш доступна для цього кукурудза. Хоч етанол -порівняно дороге паливо, але все більше країн бачать в ньому за-сіб для зменшення залежності від імпортованих видів палива, a також для зменшення шкідливих викидів в атмосферу і підтри-

мання рівня доходів сільських виробників. Частка США в приро-сті світового випуску етанолу останніми роками наближається до 100 %. Проте найбільшим виробником етанолу є Бразилія, яка використовує для цього цукрову тростину. Випуск етанолу оці-нюється тут у 14 млрд. л.

Згідно з аналітичним оглядом Секретаріату з торгівлі яч-менем, продовжується зростання світового попиту на пиво, особ-ливо в ряді країн Азії, Латинської Америки, Східної Європи і СНД. Основною сировиною для виробництва пива є ячмінь і, хо-ча в деяких країнах використовуються інші види зернових, такі як рис, кукурудза, сорго і пшениця, рівень їх споживання залиша-ється незмінним або зменшується.

У США з 1980 р. обсяг промислового використання зерна, переважно кукурудзи, зріс більше ніж у 4 рази. Очікувалося, що в 2004/05 pp. використання кукурудзи для промислових цілей дося-гне 65 млн т, або майже 1/3 всього внутрішнього споживання. Найбільша частка промислового зерна у США йде на виробницт-во етанолу. Випуск його зріс із 650 млн л у 1980 р. до 10,6 млрд. л у 2003 р. Зараз функціонує 73 заводи з випуску етанолу, а ще 15 знаходиться в стадії будівництва, із завершенням якого виробничі потужності зростуть на 18 %. Близько 40 % підприємств з випус-ку етанолу належить сільськогосподарським виробникам.

У США скоро повинна бути підписана і тоді перетвориться в закон нова ініціатива "Стандарт на відновлювальне паливо", яка ставить за мету збільшення використання нових видів палива, таких як етанол і біодизельне паливо, внаслідок чого до 2012 р. обсяг споживання кукурудзи для виробництва етанолу може под-воїтись.

США виступає найбільшим світовим виробником крохма-лю і крохмальних цукристих речовин, зокрема високофруктозно-го кукурудзяного сиропу, глюкози і декстрози. Кукурудза є осно-вним зерном, що використовується для виробництва цих продук-тів. У 2004/05 pp. її витрачено 7,2 млн т. На високофруктозний кукурудзяний сироп припадає близько 70 % виробництва цукрис-тих речовин. Його широко використовують для виробництва без-алкогольних напоїв.

У Канаді промислове використання пшениці і кормового зерна щорічно збільшується приблизно на 5 %. Зараз воно оціню-ється приблизно в 3 млн т (2,5 млн т кукурудзи).

Контрольні питання

1.         Які складові зернових характеризують якість і можливості їх використання?

2.         Як впливає якість зерна окремих культур на вихід і якість відповідних продуктів переробки?

3.         Для чого використовується зерно різних культур?

4.         Напрями використання зерна в різних країнах світу.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_68230d56461b2d0caeb74159fb75a07c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0