Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. ЗВ'ЯЗОК МІЖ РЕСУРСАМИ ТА ЯКІСТЮ ЗЕРНА : Якість і безпечність зернобороняних продуктів : Бібліотека для студентів

4. ЗВ'ЯЗОК МІЖ РЕСУРСАМИ ТА ЯКІСТЮ ЗЕРНА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Зернове господарство найбільш відчутно впливає на розви-ток усіх галузей АПК і продовольчу безпеку країни. Проте виро-бництво збіжжя в Україні та ціни на нього вкрай нестабільні. Так, вироблення зерна протягом 1987-2002 pp. коливалося від 24,5 млн т (2000) до 39,7 млн т (2001). У 2003 р. через екстрема-льні погодні умови валовий збір зерна в Україні, Європі та і в усьому світі виявився значно нижчий, ніж у попередні два роки. Нестабільністю характеризуються і ціни на зерно якщо в 2001 р. у США крайні відхилення цін становили 4 дол за 1 т пшениці, або 4 %, то в Україні - 45 дол., або 40 %. У липні-вересні 2002 р. для реалізації на ринку запропоновано 9 млн т зерна, тобто вдвічі бі-льше, ніж у 2000 р. і на 2 млн т більше порівняно з 2001 р. Вна-слідок цього ціни впали на 15-20 %.

Зернове господарство нашої країни - це майже 30 % від за-гальної вартості валової продукції сільгоспвиробництва. 3 огляду на унікальні природні та кліматичні умови, Україна може поси-лити свій експортний потенціал і посісти провідне місце на світо-вому ринку зерна.

Потреба вивчення особливостей розвитку зернового госпо-дарства України зумовлена значними коливаннями валових зборів збіжжя, що призводить до поширення цінової нестабільності на ри-нку. Відстеження цінової кон'юнктури протягом 2000-2004 pp. по-казує досить істотне збільшення пропозиції на ринку зерна після збирання врожаю, тобто в першій половині маркетингового року, коли реалізовують майже 90 % річного обсягу товарних ресурсів. Аналіз цінової ситуації на ринку збіжжя протягом 2000/01-2000/04 МР показав, що максимальне зниження цін на зерно на початку заданого періоду становило 30-40 %.

У 2003 р. внаслідок значного скорочення пропозиції зерна (реалізовано 9 млн т проти 17 та 17,8 млн т відповідно у 2001 й 2002 роках) ціна досягла за рік у середньому 535,1 грн за 1 т про-ти 200,4 грн за 1 т в 1999 р. Протилежна тенденція мала місце в 2001 і 2002 роках, коли в Україні отримали порівняно високий валовий збір, і ціна на позабіржовому ринку впала з 580 грн за 1 т до 288,4 грн за 1 т в серпні 2002 р.

Економічна кон'юнктура ринку збіжжя - це сукупність умов, що складаються в зерновій галузі та на товарних ринках, які вона обслуговує, а також система показників, що характери-зують розвиток цих ринків і галузі.

Несприятливі погодно-кліматичні умови призвели до зме-ншення пропозиції зерна в 2003 р. та спричинили продовольчу кризу. Одна з причин її виникнення - хибна зорієнтованість опе-раторів ринку зерна в Україні та підтримка їх Урядом на зовніш-ній ринок (експорт) у 2001-2002 pp.

Якщо коливання цін на зерно до 2000 р. становило лише 20-30 %, то в подальшому воно збільшилося вдвічі. На світовому ринку зерна кон'юнктура теж змінюється, але амплітуда коли-вань обсягів пропозиції та ринкових цін значно менша. Максима-льні відхилення світової ціни на пшеницю становлять 10-15 %.

У період з 26 грудня 2005 p. по 30 січня 2006 р. середні ці-ни на продовольчі зернові мало змінювались (табл. 1 ).

Таблиця 1 Середні ціни реалізації продовольчих зернових (франко-елеватор), грн. за 1 т

Вид зерна       26.12.05          09.01.06          16.01.06          23.01.06          30.01.06

Пшениця

3 класу            705      705      705      705      705

Пшениця 4 класу       585      585      585      585      585

Пшениця

5 класу            510      510      510      510      510

Жито  410      410      410      420      425

Зерно гречки 1300    1300    1300    1320    1350

У 2006 р. площі посівів озимих зернових з причини посуш-ливої погоди різко зменшились. Пшеницею і житом були засіяні найменші площі за історію незалежності України, і тільки з яч-меню було деяке збільшення посівів порівняно з попереднім ро-ком. Крім загального скорочення площ під озимими, прогнозу-ється значна загибель і зниження врожайності. Під озимою пше-ницею в 2006 р. зайнято 5,14 млн га, або на 19 % менше порівня-но з попереднім роком. Врожайність, за прогнозами, знизиться на 24 % і становитиме близько 22 ц/га, а валовий збір озимої пше-ниці не перевищить 7,92 млн т.

В