Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Якість і безпечність зернобороняних продуктів : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Вступ  3

1.         Нормативно-правова база якості і безпечності харчових продуктів      5

2.         Забруднення харчових продуктів та можливості запобігання йому       34

3.         Якість і безпечність споживання зернових

продуктів.Генетично модифіковані продукти       42

4.         Зв’язокміж ресурсами таякістю зерна        48

5.         Якість і використання зерна            76

6.         Шляхи поліпшення якості зерна різних культур    79

7.         Зміна якості зерна під час зберігання         125

8.         Терміни та визначення на зерно заготівельне

і постачальне. Показники якості зерна       141

9.         Вплив різних чинників на якість і безпечність борошна ..144

10.       Вплив різних чинників на якість і

харчову цінність крупів        156

11.       Споживні властивості хліба і хлібобулочних

виробів та їх поліпшення     166

12.       Новітні дослідження щодо впливу

сировини і технологічних операцій на

формування якості хліба та хлібобулочних виробів          178

13.       Поліпшення якості хліба з використанням композитних сумішей і екструдатів зернових культур...203

14.       Вплив пшеничної клейковини на формування споживних властивостей хлібобулочних виробів   211

15.       Якість хліба і хлібобулочних виробів з використанням продуктів перероблення

соїта інших бобових і олійних культур       216

16.       Споживні властивості і якість хлібобулочних

виробів з використанням солоду та

продуктів його переробки   225

17.       Харчові добавки у хлібопекарському

виробництві. Поліпшення якості хлібобулочних

виробів з використанням цукристих речовин

і продуктів гідролізу білків    229

18.       Формування споживних властивостей

хліба з використанням пектинових

речовин, пектиновмісних порошків і поліцукридів          238

19.       Вплив жирових композицій та емульгаторів

на поліпшення споживних властивостей хліба    248

20.       Можливості підвищення харчової цінності

і якості хлібобулочних виробів з використанням

вітамінних препаратів і мінеральних добавок       260

21.       Формування стабільної якості хлібобулочних

виробів з використанням ферментних препаратів

і заквасок        278

22.       Мікробіологічна безпека хлібобулочних виробів  288

23.       Проблеми запобігання черствінню і подовження

строків зберігання хліба       295

24.       Сучасні способи пакування і стабілізації якості

хліба під час зберігання        201

25.       Якість нових хлібобулочних виробів для профілактичного та дієтичного харчування           308

26.       Якість нових видів сухарних і бубличних виробів

27.       Якість сухих продуктів функціонального призначення для дитячого харчування       328

28.       Поліпшення якості і вдосконалення

асортименту макаронних виробів  332

Література      363

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Cирохман І.В., Лозова Т.М.

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ

ЗЕРНОБОРОШНЯНИХ

ПРОДУКТІВ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Редактор – Н.П. Манойло

Комп’ютерний набір і верстка – І.В. Марченко

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 22.09.2006. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 24.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006