Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ HA ЗЕРНО ЗАГОТІВЕЛЬНЕ I ПОСТАЧАЛЬНЕ (ДСТУ 2422-94). ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА : Якість і безпечність зернобороняних продуктів : Бібліотека для студентів

8. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ HA ЗЕРНО ЗАГОТІВЕЛЬНЕ I ПОСТАЧАЛЬНЕ (ДСТУ 2422-94). ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Зерно - це плоди зернових культур і гречки, насіння зер-нобобових, які використовуються для харчових, кормових і тех-нічних цілей.

Слабка пшениця - це пшениця, яка не забезпечує одер-жання хліба задовільної якості і потребує поліпшення їх хлібопе-карських властивостей.

Сильна пшениця - м'які сорти, здатні ефективно поліп-шувати якість інших слабких пшениць з низькими хлібопекарсь-кими властивостями.

Клас зерна - комплексний показник якості зерна, який ха-рактеризує його харчові й технологічні властивості.

Тип зерна - класифікаційна характеристика зерна за стій-кими природними ознаками, пов'язаними з його технологічними, харчовими і товарними властивостями.

Підтип зерна - класифікаційна характеристика, яка визна-чається в межах типу і відображає зміни переробних ознак зерна.

Категорія зерна - класифікація зерна ячменю та вівса за показником його натури.

Стан зерна - класифікація зерна за вологістю, засміченіс-тю та натурою (для рису також - за наявністю пожовтілих зерен, для гречки - за крупністю зерен).

Властивість зерна - об'єктивна характерна ознака зерна, яка виявляється в процесі збирання, зберігання, перероблення та споживання.

Плівчастість зерна - виражений у відсотках вміст оболо-нок відносно маси необлущеного зерна.

Лузжистість зерна - виражений у відсотках вміст оболо-нок у насіннєвих культур (соя, рицина).

Твердозерність - структурно-механічні властивості зерна, які характеризують ступінь його твердості.

Мікротвердість рису - твердість поверхневого та внутрі-шнього шару зерна рису.

Щільність рису - відношення маси зерна рису до його об'єму.

Важковідокремлювана домішка в зерні - домішка, яка за своїми фізичними ознаками близька до зерна основної культури і яку важко від нього відокремити.

Ушкоджене зерно - зерно зі зміненим кольором оболонки та ендосперму внаслідок самозігрівання, сушіння і ураження хво-робами.

Зіпсоване зерно - зерно з явно зіпсованим ендоспермом.

Щупле зерно - зерно ненаповнене, зморшене, легковагове, деформоване внаслідок несприятливих умов розвитку і визріван-ня.

Морозобійне зерно - зерно, ушкоджене заморозками в пе-ріод визрівання, зі зміненим кольором (білувате або потемніле).

Знебарвлене зерно - зерно, яке втратило природний блиск і колір під впливом несприятливих умов розвитку, збирання та зберігання.

Недозріле зерно - зерно, яке не досягло повної зрілості, із зеленуватим відтінком, легко деформується при натискуванні.

Мішечки сажки - оболонки зерна, наповнені темною ма-сою спор сажки.

Рожево-забарвлене зерно - зерно виповнене, блискуче, з рожевою пігментацією оболонок переважно в зоні зародку.

Червоне зерно рису - зерно рису, яке має забарвлення по-верхні насіннєвих і плодових оболонок від червоного до бурого кольору.

Глютинозне зерно рису - зерно рису щільної консистен-ції, в розрізі стеариноподібне, однорідне за кольором, без мучни-стих або склоподібних вкраплень.

Тріщинувате зерно рису - зерно рису з надломленим і надтріснутим ядром.

Сажковий запах зерна - запах, який нагадує оселедцевий і з'являється внаслідок забруднення зерна спорами або мішечками сажки.

Затхлий запах зерна - запах, який з'являється внаслідок розпаду тканин зерна під дією мікроорганізмів.

Солодовий запах зерна - запах, який з'являється внаслі-док проростання зерна.

Сторонній запах зерна - запах, який з'являється внаслідок сорбції зерном пахучих сторонніх речовин.

Чистота зерна - виражений у відсотках вміст зерна основ-ної культури у досліджуваній пробі.

Екстрактивність ячменю - кількість сухих речовин, здат-них розчинюватись у воді під впливом ферментів солоду.

Білість рису - яскравість забарвлення зерна рису відносно стандартних пластин приладу.

Склоподібне зерно - зерно щільної структури з гладкою і блискучою поверхнею розрізу ендосперму, яке просвічується на спеціальному пристрої.

Мучнисте зерно - зерно крихкої, мучнистої структури 3 ендоспермом, який не просвічується на спеціальному пристрої.

Частково склоподібне зерно - зерно з частково склоподі-бною і мучнистою структурою ендосперму.

Якість клейковини - сукупність фізичних властивостей клейковини: тягучість, пружність еластичність.

Число падіння - тривалість падіння шток-мішалки в клей-стеризованій водно-борошняній суспензії.

Мікотоксини зерна - група низькомолекулярних токсич-них метаболітів, продукованих мікроскопічними (пліснявими) грибами, що розвиваються у зерні.

Токсичність зерна - наявність у зерні отруйних речовин, здатних спричинювати паталогічні змінити в організмі людини і тварин.