Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ : Основи методології та організації наукових досліджень : Бібліотека для студентів

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

КОНВЕРСЬКИЙ Анатолій Євгенович

ЛУБСЬКИЙ Володимир Іонович

ГОРБАЧЕНКО Тетяна Григорівн

БУГРОВ Володимир Анатолійович

КОНДРАТЬЄВА Ірина Владиславівна

РУДЕНКО Ольга Валентинівна

ЮШТИН Костянтин Едуардович

ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За редакцією члена-кореспондента НАН України, доктора філософських наук, професора А. Є. Конверського

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів

Керівник видавничих проектів — Сладкевич Б. А.

Оригінал макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 31.03.2010. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 19,8.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006