Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

ВСТУП            3

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ           5

Тема 1. Цивільне право як галузь права     5

Тема 2. Система і завдання курсу цивільного права   . . .13

Тема 3. Цивільне законодавство      19

Тема 4. Цивільні правовідносини   28

Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права . . .36 Тема 6. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права 49 Тема 7. Держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади як суб’єкти цивільного

права               64

Тема 8. Об’єкти цивільних прав      69

Тема 9. Здійснення та захист цивільних прав        79

Тема 10. Правочини              86

Тема 11. Представництво і довіреність       96

Тема 12. Строки та терміни. Позовна давність      102

Розділ 2. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ

ОСОБИ           113

Тема 13. Цивільно-правове регулювання особистих

немайнових прав фізичної особи                113

Розділ 3. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ

ПРАВА            127

Тема 14. Загальні положення права власності       127

Тема 15. Захист права власності      143

Тема 16. Речові права на чуже майно         151

О. С. Мазур Цивільне право України

Розділ 4. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ   .157

Тема 17. Право інтелектуальної власності: загальні поло-

ження              157

Тема 18. Авторське право і суміжні права              164

Розділ 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ДОГОВОРИ             174

Тема 19. Поняття зобов’язань у цивільному праві            174

Тема 20. Забезпечення виконання   зобов’язань               186

Тема 21. Відповідальність у цивільному праві       200

Тема 22. Цивільно-правовий договір         208

Розділ 6. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ          221

Тема 23. Договори купівлі-продажу, міни та дарування 221

Тема 24. Договір поставки  239

Тема 25. Договори про реалізацію сільськогосподарської

продукції         252

Тема 26. Договір майнового найму (оренди)         257

Тема 27. Договір найму житлового приміщення  271

Тема 28. Договір підряду      280

Тема 29. Транспортні договори       291

Тема 30. Зобов’язання зі страхування         305

Тема 31. Договори по наданню юридичних і фактичних

послуг             318

Тема 32. Позика, кредит, банківський вклад          330

Тема 33. Зобов’язання за спільною діяльністю      340

Розділ 7. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ           346

Тема 34. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіян-

ня шкоди         

Розділ 8. СПАДКОВЕ ПРАВО         363

Тема 35. Спадкове право      363

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Оксана Степанівна Мазур

ЦИВІЛЬНЕ

ПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич

Редактор Л.І. Єросова

Верстка О.А. Клевцова

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 02.03.2006. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 24.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002