Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Контрольні питання : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

1.         Що таке спадкування? Якими ознаками характеризується?

2.         Які правовідносини називаються спадковими?

3.         Які особи можуть бути спадкодавцями і спадкоємцями?

4.         Що таке спадщина?

5.         Які існують особливості спадкування?

6.         Як визначити час відкриття спадщини?

7.         Які черги спадкоємців встановлені законом при спадкуванні за законом?

8.         У якому порядку спадкоємці закликаються до спадкування?

9.         У якому випадку майно померлого за правом спадкоємства переходить до держави?

 

10.       Що таке заповіт і які вимоги до його форми?

11.       Як визначається коло спадкоємців за заповітом?

12.       Які спадкоємці мають право на обов’язкову частину в спад-щині?

13.       Чи може бути заповіт скасований чи змінений?

14.       Як здійснюється виконання заповіту?

15.       Дайте визначення спадковому договору.

О. С. Мазур Цивільне право України

Рекомендована література

1.         Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атіка, 2003. — 416 с.

2.         Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. №3425 — ХІІ //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №39. — Ст.383.

3.         Про затвердження Інструкції про порядок вчинення но-таріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 14 червня 1994 р. № 18/5 // Комп’ютерна правова систе-ма “Ліга: Закон”.

4.         Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівню-вальних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. //ЗПУ. — 1994. — №10.

5.         Про затвердження Положення про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ: Наказ Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2000 р. //Офіційний Вісник України. — 2000. — №42.

6.         Про затвердження форм книги для реєстрації заповітів, прирівнювальних до нотаріально посвідчених, посвідчувальних на-писів на заповітах і дорученнях, прирівнювальних до нотаріально посвідчених та зразків цих документів: Наказ Міністерства юстиції України від 19 липня 1994 р. №19/5.

7.         Про практику розгляду судами справ про спадкування: По-станова Пленуму ВС України від 24 червня 1983 р. №4.

8.         Цивільне право України: Підручник // Є.О. Харитонов, Н.О.Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.

9.         Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І.

(кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І.

Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. — К.: Юрінком

Інтер, 2004. — Т.1. — С. 371–400.

Тема 35. Спадкове право