Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4.2. Дії<span style='mso-ansi-language:UK'> ПРИ АВАРІЯХ<span style='mso-ansi-language: UK'> НА ХІМІЧНОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

7.4.2. Дії ПРИ АВАРІЯХ НА ХІМІЧНОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

За сигналом «Аварія на ХНО» надягти протигаз, засо-би захисту шкіри й укритися в захисній споруді;

при загрозі хімічного зараження прийняти тарен з аптечки АІ-2 (гніздо 2), при наростанні ознак отруєння прийняти ще одну таблетку.

Найбільш розповсюдженими СДОР є хлор і аміак.

Варіант тексту звертання чергового диспетчера штабу цивіль-ної оборони може бути таким:

«Увага! Увага! Говорить диспетчер (найменування хімічно небезпечного об’єкта) або штаб цивільної оборони міста.

Громадяни! На (найменування об’єкта) відбулася аварія з викидом   (найменування   СДОР).  Хмара  зараженого   повітря поширюється в напрямку (найменування об’єкта, району, міста, населеного пункту). В зону хімічного зараження попа-дають (найменування цехів, об’єктів, установ, вулиць, жилих районів).

Робітникам та службовцям (найменування об'єкта) негайно надягти промислові протигази і зайняти захисні споруди (якщо в них забезпечується регенерація повітря).

Робітникам, службовцям і населенню (найменування цехів, об'єктів, установ, вулиць, районів) залишатися в будинках. Здій-снити герметизацію своїх приміщень.

Населенню (найменування вулиць, районів) негайно залишити житлові будинки, будівлі підприємств, установ і вийти в район (вказується куди).

Якщо ви не маєте при собі протигаза і не встигли до підходу хмари зараженого повітря залишити цех, будинок, установу або житловий будинок, то укрийтеся в ньому, щільно зачиніть вікна, кватирки і двері, припиніть доступ повітря ззовні. Сповістіть про аварію і звертання своїх сусідів. Надалі дійте відповідно до вказі-вок адміністрації об'єкта (штабу цивільної оборони міста)».

Отримавши сигнал «Увага всім» і звертання, місцеві органи влади, керівники ДЕЗ (ЖЕК) організовують оповіщення населен-ня за місцем проживання з використанням усіх наявних у їх роз-порядженні засобів.

Дії робітників, службовців і населення при аварії з викидом (розливом) СДОР

Робітники та службовці, почувши сигнал оповіщення, негайно використовують засоби індивідуального захисту — ізо-люючі та промислові протигази, потім виконують заходи, перед-бачені на цей випадок спеціальною інструкцією підприємства (цеху), укриваються в підготовлених сховищах чи виходять із зо-ни зараження. При оголошенні безпосереднім керівником робіт рішення про евакуацію зобов'язані з'явитися на збірні евакуацій-ні пункти об’єкта.

Особи, які входять до складу невоєнізованих формувань циві-льної оборони, прибувають на пункт збору формування і беруть участь у локалізації та ліквідації вогнища хімічного зараження. Особи, які одержали незначні ураження, звертаються в медичні установи для визначення ступеня ураження і проведення профі-лактичних заходів. В усіх випадках вхід у виробничі будівлі, під-вали й інші приміщення дозволяється тільки після контрольної перевірки вмісту СДОР за рішенням безпосереднього керівника робіт з ліквідації наслідків аварій.

Почувши повідомлення про аварію, населення, яке попадає в небезпечну зону, повинне швидко застосувати найпростіші засо-би індивідуального захисту органів дихання і шкіри.

Перебуваючи у квартирі чи службовому приміщенні, потрібно негайно зачинити вікна, кватирки, двері, вимкнути газ та інші нагрі-вальні прилади, загасити вогонь у печах. Для прослуховування звер-тання, інформації і вказівок необхідно ввімкнути місцеві програми радіомовлення і телебачення (не забути вимкнути перед виходом із приміщення). Якщо є можпивість, повідомити про небезпеку сусідів.

Потрібно пам’ятати, що час підходу хмари зараженого повітря до місця вашого перебування на момент аварії вкрай обмежений. Він залежить від відстані до вогнища аварії і швидкості вітру.

Так, орієнтовний час підходу первинної хмари зараженого по-вітря на відстані 1-20 км від місця викиду СДОР при швидкості вітру 1-7 м/с становитиме:

 

Відстань від місця викиду СДОР, км         Час підходу повітря, хв., при швидкості вітру

 

            1 м/с    2 м/с    3 м/с    4 м/с    5 м/с    6 м/с    7 м/с

1          2          3          4          5          6          7          8

1          17        8          6          4          3          3          2

2          33        17        11        9          7          6          5

3          50        25        17        13        10        8          7

4          67        33        23        17        13        11        9

5          83        42        28        21        17        14        12

6          100      50        34        25        20        17        14

7          117      58        39        29        23        19        17

8          133      67        45        33        26        22        19

9          150      75        50        38        30        25        21

10        167      83        56        42        33        28        24

При цьому необхідно враховувати, що ще кілька хвилин може бути витрачено на оголошення сигналу «Увага всім» і мовного звертання.

Слід також знати, що вражаючий вплив конкретного СДОР на людину в основному залежить від його концентрації в повітрі і тривалості його впливу. Тому, якщо немає можливості залишити небезпечну зону до підходу первинної хмари, не піддавайтеся паніці і продовжуйте вживати заходи захисту.

Перебуваючи на вулиці, не слід торкатися будь-яких пред-метів.

Для захисту органів дихання на вулиці й у приміщенні можна використовувати вироби з тканини (маски), змочені водою, хут-ряні або ватяні частини одягу. При закритті ними органів дихан-ння знижується концентрація шкідливих домішок у вдихуваному повітрі в результаті їхньої адсорбції на волокнах фільтруючого матеріалу сухої пов'язки або їх поглинання водою, що зменшить тяжкість ураження. Для захисту шкіри можливе застосування шапок, рукавичок, штанів і т.д.

При недоцільності чи неможливості термінової евакуації, від-сутності сховищ або інших герметичних укриттів можна тимча-сово, хоча б на період проходження первинної хмари, залишатися в житлових чи службових приміщеннях, уживши заходи щодо їх герметизації.

Знаючи тип СДОР і його властивості, зокрема вагу парів від-носно повітря, можна зорієнтуватися, в яких приміщеннях доці-льно укритися. Якщо пари СДОР важчі за повітря потрібно, укритися на верхніх поверхах будинків і навпаки, якщо пари СДОР легші за повітря, доцільніше укриватися на нижніх повер-хах багатоповерхових будинків.

У ряді випадків передбачається можливість тимчасового укриття людей у сховищах, обладнаних фільтровентиляційними установками. Однак після проходження первинної хмари при не-сприятливій обстановці організовується евакуація. При укритті населення у сховищах, укриттях, розташованих, як правило, у підвалах будинків, слід пам'ятати, що багато СДОР, важчі за по-вітря, можуть накопичуватися в низьких місцях і потрапляти у підвали. Крім того, ряд СДОР не затримуються фільтрами. У та-ких випадках сховища використовуються в режимі повної ізо-ляції.

Збір людей у містах проводиться по будинках і під’їздах. Напрямок виходу населення з небезпечної зони вказується представником органів цивільної оборони чи міліції. Якщо їх поблизу не виявиться, то потрібно виходити у бік, перпенди-кулярний напрямку вітру, по можливості на підняту і добре провітрювану ділянку місцевості. Якщо вдома є транзистор, не забудьте захопити його із собою і налаштувати на місцеве ра-діомовлення. Надання першої медичної допомоги ураженим СДОР

На об'єктах народного господарства надання першої медичної допомоги здійснює особовий склад медико-санітарних частин, пунктів охорони здоров'я у взаємодії з рятувальними фо-рмуваннями об'єкта.

Організація надання медичної допомоги населенню, уражено-му СДОР, покладається на місцеві органи охорони здоров'я.

Слід пам'ятати, що чим швидше буде надана допомога пост-раждалому, тим сприятливішим буде для нього результат. Тому перша медична допомога повинна надаватися особовим складом рятувальних формувань, санітарними постами, санітарними дру-жинами об’єкта, санітарними дружинами, які вводяться у вогни-ще хімічного зараження, а також робітниками, службовцями і на-селенням у порядку само- і взаємодопомоги. Отже, робітники та службовці хімічно небезпечного об’єкта, особовий склад форму-вань і населення, яке проживає поблизу об'єкта, повинні знати і вміло використовувати основні найпростіші заходи першої меди-чної допомоги потерпілим при ураженні конкретними СДОР.

Обсяг першої медичної допомоги ураженим СДОР у вогнищі ура-ження в порядку само- і взаємодопомоги полягає у захисті органів ди-хання, видаленні і знезаражуванні стійких СДОР на шкірі, слизових оболонках очей, одязі і негайній евакуації за межі зараженої зони.

Перша медична допомога у вогнищі ураження, яка надається сані-тарними постами і санітарними дружинами, включає пошук уражених, медичне сортування за складніспо ураження, а також першу медичну допомогу (захист органів дихання, видалення і знезараження ьфапель стійких СДОР: введення протиотрути при ураженні деякими СДОР).

При отруєнні СДОР, як правило, не можна робити штучне ди-хання, бо це може ускладнити ураження.

На ураженого необхідно надягти протигаз. При відсутності протигаза можна використовувати ватно-марлеву пов'язку, руш-ник, зволожений 2-процентним розчином харчової соди. Для за-хисту шкіри використовують плащі, гумові рукавички, чоботи. Населення як підручні засоби може використовувати накидки, плащі з прогумованої тканини, хлорвінілу або поліетилену.

У місцях збору уражених надається перша медична і перша лікарська допомога: зняття (при наявності крапель) зараженого одягу; при різкому ослабленні дихання — штучне дихання, ки-сень; при сильному подразненні шкіри і слизових оболонок очей — обробка шкіри мильними розчинами, промивання очей 2-процентним розчином харчової соди; застосування засобів, тоні-зуючих серцево-судинну систему, забезпечення спокою, тепла. ЗАХОДИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ УРАЖЕННІ ДЕЯКИМИ СДОР

 

Найменування СДОР, ознаки виявлення Перша медична допомога у вогнищі ураження

 

            Проводиться в порядку само- і взаємодопомоги  Проводиться санітарними дружинами

1          2          3

Азотна кислота і окис-ли азоту (туман, ідкий подразнюючий запах)    Добре промити очі і лице водою. Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змо-чену 2-процентним розчином харчової со-ди. Змити з відкритих ділянок шкіри краплі кислоти великою кількістю води (протягом 10—15 хв.). Вийти з вогнища (при надіто-му протигазі краще чекати евакуації)         Пошук уражених. Якщо протигаз на потерпі-лого не вдягнуто, промити очі 2-процентним розчином харових соди або водою. Вдягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним розчином харчової соди. Рете-льно змити водою краплі кислоти зі шкіри та одягу

Аміак   (різкий   харак-терний запах)         Добре промити очі і шкіру водою протягом 10 хв. Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену 5-процентним розчином лимонної кислоти. Вийти з вогнища у на-прямку, перпендикулярному руху повітря. При перебуванні у приміщенні — затем-нення. Гірчичники на ділянку гортані. Все-редину молоко з боржомом або харчовою содою. Типи протигазів: КД, КД8, М            Розіпук уражених. Якщо протигаз не надітий, добре промити очі водою або 0,5-1-процентним розчином алюмінієво-калієвого гулуну Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену 5-проценгний розчином лимонної кислоти. При потраплянні крапель на шкіру ретельно змити їх водою. Забезпечити спокій, евакуювати незале-жно від стану у положенні лежачи. При пору-шенні або зупинці дихання — штучне дихання. Зволожений кисень

Бензол, бензин (різкий специфічний запах)          Надягти      протигаз      чи     ватно-марлеву пов'язку, змочену водою або 2-процентним розчином   харчової  соди.   При   наявності крапель отрути на шкірі видалити їх миль-ним розчином. Вихід (винесення) потерпі-лих за межі зараженого району. Типи про-тигазів: А, А8, М, БКФ. (Бензин — А, А8)            Аналогічно заходам при само- і взаємодопомо-зі

 

Діоксан

Добре промити шкіру водою з милом. Очі і слизову рота промити водою. По можливо-сті викликати блювання. Вийти з вогнища ураження     Вивести потерпілого із зони зараження. Зняти заражений одяг. Обмити шкірні покриви во-дою з милом. Очі і слизову рота промити во-дою. При потраплянні у шлунок викликати блювання — дати випити розчин харчової солі

Дихлоретан (запах на-гадує хлороформ)   Добре промити очі і лице водою або 2-процентним розчином харчової соди про-тягом 10-15 хв. При наявності крапель на шкірних  покривах  видалити  їх  мильним розчином. Терміново залишити зону зара-ження. Типи протигазів: А, А8      Розшук уражених. Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним розчи-ном харчової соди. При різкому ослабленні ди-хання — штучне дихання методом «рот у рот». При потраплянні речовини на шкіру ретельно промити ії водою з милом. При потраплянні в очі — протягом 10—15 хв. промивати проточною водою при пшроко розкритій очній шілині

Метиловий спирт (за-пах спирту) Промити очі і лице водою. Надягти проти-газ  або  ватно-марлеву пов'язку,  змочену водою, змити з відкритих ділянок шкіри краплі метилового спирту водою. Вийти з вогнища. Типи протигазів: А, А8      Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий, промити очі водою, надіти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену водою. Змити крап-лі отрути зі шкіри і одягу. Евакуювати ураже-них з вогнища

Окис  вуглецю  (немає запаху)        Надягти протигаз. Винести потерпілого із зараженої зони(винесення ураженого у по-ложенні лежачи). Надати тілу зручного по-ложення, розстібнути комір, ремінь І Т.Д., щоб полегшити дихання). Типи протигазів: CO, М     Розшук уражених. Надягти протигаз. Негайне винесення (вивезення) потерпілих із заражено-го району. При легких випадках отруєння ню-хати на ватці нашатирний спирт. При серед-ньому і тяжкому ступені отруєння — госпіталізація

Перекис водню         Добре промити очі і лице водою  (10-15 хв.). Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену водою. Змити з відкри-тих ділянок шкіри краплі перекису водню великою кількістю води. Вийти з вогнища ураження. Типи протигазів: А, А8       Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий, промити очі і лице водою. Надіти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену водою. Зми-ти водою краплі перекису зі шкіри. Евакуюва-ти уражених з вогнища

 

о          Закінчення табл.

0)

 

Найменування СДОР, ознаки виявлення Перша медична допомога у вогнищі ураження

 

            Проводиться в порядку само- і взаємодопомоги  Проводиться санітарними дружинами

1          2          3

Сірчистий ангідрид (різ-кий задушливий запах, бурі плями на зелених частинах рослин)    Добре промити очі та лице водою. Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змо-чену 2-процентним розчином харчової со-ди. Змити з відкритих ділянок шкіри краплі речовини великою кількістю води протя-гом 10-15 хв. Вийти з вогнища. Типи про-тигазів: В, В8, М, БКФ          Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий, промити очі 2-процентним розчином харчової соди або водою. Надіти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним роз-чином харчової соди. Добре змити водою кра-плі речовини зі шкіри і одягу. Спокій. Евакую-вати лежачи незалежно від стану

Сірководень       (запах тухлих яєць)          Добре промити очі водою. Надягти проти-газ або ватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним розчином харчової соди.  За-лишити вогнище ураження. Типи протига-зів: В, В8, КД, КД8, М    Аналогічно само- і взаємодопомозі

Сірковуглець    (нудот-ний редьковий запах)       Добре промити очі та лице водою. Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену водою. Ввдалити з відкритих ділянок шкіри краплі сірковуглецю спиртовим розчином (го-рілка, одеколон та ін.). Негайно залишити во-гнище зараження. Типи протигазів: A, А8, М            Аналогічно само- і взаємодопомозі

Соляна кислота (їдкий запах, жовті плями на зелених частинах рос-лин)       Добре промити очі і лице водою. Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змо-чену 2-процентним розчином харчової со-ди. Змити з відкритих ділянок шкіри краплі кислоти великою кількістю води (протягом 10—15 хв.). Вийти з вогнища. При надіто-му протигазі доцільніше чекати евакуації транспортними засобами     Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий, промити очі 2-процентним розчином харчової соди або водою. Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним роз-чином харчової соди. Добре змити водою кра-плі кислоти зі шкіри і одягу. Забезпечити спо-кій

 

Синильна кислота (за-пах гіркого мигдалю)        Надягти протигаз. Негайно залишити вог-нище ураження. Типи протигазів: В, В6, М, БКФ, ІП-5       Надягти протигаз. При наявності ознак отруєння негайно внести під маску протигаза інгаляційний антвдот. Вивести уражених з вогнища

Тетраетилсвинець (со-лодкуватий фруктовий запах)      Промити очі великою кількістю теплої води. Надягти      протигаз      або      ватно-марлеву пов'язку, змочену водою. Видалити з відкри-тих ділянок шкіри краплі отрути чистим бен-зином, гасом, потім теплою водою. Вийти з вогнища. Типи протигазів: А, А8, БКФ, М            Розшук уражених. Промити очі водою, надяг-ти протигаз або ватно-марлеву пов'язку. Вида-лити з відкритих ділянок шкіри краплі отрути чистим бензином, гасом, змити теплою водою. Вивести уражених з вогнища

Фосген (запах гнилих фруктів, прілого сіна)         Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену розчином уротропіну. Звільнити ура-женого від тісного одягу. Винесги потерпілого з вогнища ураження. Штучне дихання       Аналогічно само- і взаємодопомозі

Хлор    (жовто-зелений газ  із  подразнюючим запахом, змінює заба-рвлення рослин)        Промити очі водою. Надягти протигаз або ватно-марлеву     пов'язку,     змочену     2-процентним розчином харчової соди. 06-робити шкіру мильним розчином. При від-сутності дихання — штучне дихання «рот у рот». Залишити вогнище ураження. Типи протигазів: В, В8, М, БКФ      Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий, добре промити очі, ніс, рот 2-процентним роз-чином харчової соди. Надягти протигаз або ва-тно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним розчином харчової соди. Евакуювати з вогни-ща ураження

Хлорпікрин (запах сві-жого квіткового меду, сильна сльозотеча)         Аналогічно хлору. Типи протигазів: ГП-5, А, А8, В, В8, М, БКФ       Аналогічно хлору

Фтористий водень   Очі промити водою протягом 15-20 хв. або 1-процентним   розчином   харчової   соди. Шкіру промивати 30 хв. проточною водою. Якщо   СДОР  потрапляє  всередину,   пити молоко,  теплий розчин  харчової солі  (1 столова ложка на склянку води) або су-спензію крейди. Потім викликати блюван-ня. При необхідності зробити штучне ди-хання. Типи протигазів: В, В8, М, БКФ           Розшук уражених. Заходи аналогічно заходам при само- і взаємодопомозі. Госпіталізація