Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6.3. ОЦІНКА ПОЖЕЖНОІ ОБСТАНОВКИ В ЛІСАХ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

4.6.3. ОЦІНКА ПОЖЕЖНОІ ОБСТАНОВКИ В ЛІСАХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Пожежна обстановка в лісах залежить від пори року, погодних і топографічних умов.

Розрізняють ґрунтові, низові і верхові види пожеж. Найбільш пожежонебезпечний період — літо (5—7 % днів у році), коли во-логість зменшується до 35—40 %. Як правило, пожежі виника-ють у ранкові і денні години (з 10 до 17 ).

Вихідні дані для оцінки обстановки:

геометрична карта району пожежі;

значення лісопожежного коефіцієнта (г|), величина якого стала на місяць для кожного регіону; для більшості держав СНД у чер-вні, липні, серпні г) = 0,65.У південно-західному і центрально-чорноземному районах — г\ = 0,7;

^розв — час розвитку пожежі, тобто час прибуття засобів поже-жогасіння на місце пожежі, год.;

V3 — швидкість вітру, м/с;

Ф — відносна вологість повітря, %;

3 — запас горючих матеріалів, т/га;

со — вологість матеріалу, %;

a — крутизна схилів, градуси. 1.         Визначаємо площу (S) і периметр (Р) пожежі за номогра-мою прогнозування лісової пожежі (S„ = 1000 га) (рис. 4.4). Вхід-ні показники — час розвитку пожежі (tp033) і лісопожежний кое-фіцієнт (г)).

2.         Визначаємо швидкість поширення пожежі в залежності від вологості повітря (ф) і швидкості вітру VB (рис. 4.5) при середніх погодних та топографічних умовах.

 

 

Sn, ra 1000

700

500

 

0   3

300 200

 

Рп, KM

1  0,8   0,7 0.6 Q5 0,45 15 14

12

10

8,5

48   60

24

7 6

 

V, м/с 12

в

0

 

15

 

40

 

65      80 ф,%

 

'розв ^-

 

Рис. 4.4

 

Рис. 4.5

 

При високій швидкості поширення пожежі (6—7 км/год) виникають низові і верхові пожежі (I). Висота полум'я до 20—50 м.

При середній швидкості виникають пожежі середньої сили (II), висота полум'я 1—2 м, швидкість поширення 200 м/год.

При невеликій швидкості поширення (III), менше 200 м/год пожежу можна зупинити при зустрічі з перешкодами.

Точніше швидкість поширення пожежі в залежності від кру-тизни схилів, вологості і запасу горючих матеріалів, вологості повітря можна обчислити за формулою

Fp=FoKx,

де VQ — швидкість поширення пожежі у вихідних умовах;

Кх — коефіцієнт відносного впливу змінного фактора на шви-дкість поширення пожежі при зміні величини фактора в інтервалі

Хо - Хі, Кх = Кхі : Кхо (табл. 4.6.8). Таблиця 4.6.8

КОЕФЩІЄНТИ ВІДНОСНОГО ВПЛИВУ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ НА ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ НИЗОВОЇ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ

 

Крутизна схилу         Відносна вологість    Запас

горючих

матеріалів, 3   Вологість

горючих

матеріалів       Швидкість вітру*

а, град Ка       Ф, %   Кф       т/га      Кз        ш, %    Кш      VB, М/С         KVB

-40      1,0       20        3,8       0,5       1          10        1,0       -2,0** 1,05

-20      1,0       30        2,9       1,0       2          15        0,95     -0,8     1,0

0          1,0       40        2.2       2,0       4          20        0,50     -0,50   1,6

10        1,2       50        1,7       3,0       6          25        0,23     0,5       2,4

20        2,0       60        1,4       4,0       8          30        0,19     1,0       2,4

30        4,9       70        1,25     5,0       10        40        0,17     2,0       11,2

35        9,5       80        1,15                            50        0,14     3,0       21,0

* — швидкість вітру на висоті 0,2—2,5 м;

** — від'ємна швидкість означає, що пожежа поширюється проти вітру.

Задача. Низова пожежа піднімається вгору схилом з крутиз-ною 10° зі швидкістю 0,5 м/хв. Визначити, яка буде швидкість поширення пожежі на ділянці схилу з крутизною 30°.

За табл. 4.6.8 Кю = 1,2; К3о= 4,9, Кх = Кзо : Кю = 4,9 : 1,2 ~ 4,

Vp = 0,5-4 = 2 (м/хв).

3.         Визначення характеру впливу на людей, які перебувають у сховищах, здійснюється за табл. 4.6.7.

4.         Визначення прохідності доріг у зонах лісових пожеж здійс-нюється за табл. 6.6.9. Таблиця 4.6.9

ПРОХІДНІСТЬ ДОРІГ У ЗОНАХ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ (ПЛОЩА ЛІСОВОГО МАСИВУ HE МЕНША 3 ГА, ДОВЖИНА ДОРОГИ В ЛІСІ HE МЕНША 100 М, ШИРИНА ПРОСІКИ, ПО ЯКІЙ ПРОХОДИТЬ ДОРОГА, 20 м)

 

Вид пожежі    Глибина небезпечної зо-

ни перед фронтом поже-

жі, м    Можливість прохо-дження людей, умови

Ґрунтова        —        Можливо

Низова слабка           До 7,5—10     Можливо, сильна задимленість

Низова сильна          До 10—20      Ускладнено, сильна задимленість

Верхова, розповсюджуєть-ся          До 100—200  Неможливо протягом

0,5 год., ускладнено

протягом 1,5 год.

Верхова, не розповсюджу-ється (на площі > 30 га)         Вся зона пожежі        Неможливо протягом 1,5—2,5 год.

Суцільна   в    завалах,    не розповсюджується    Вся зона пожежі        Неможливо протягом 3—4 год.

Основними заходами щодо зменшення або запобігання вини-кнення пожеж є:

—        будівництво будинків I ступеня вогнестійкості;

—        наявність джерел води, засобів пожежогасіння і пожежної сигналізації;

—        відсутність поблизу будинків джерел пожежонебезпеки (легкозаймистих матеріалів і сміття);

—        навчання населення і персоналу підприємств головним пра-вилам пожежної безпеки: умій користуватися засобами зв’язку і пожежним інвентарем, знай правила поведінки при пожежі.