Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

4.3. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Одним з вражаючих факторів ядерного вибуху є радіо-активне зараження місцевості у формі витягнутого за напрямком вітру еліпса.

Рівні радіації на місцевості розраховуються за формулою:

 

Pt =

 

Р0

 

 t V 0 )

 

при п = -1,2,  

 

а дози опромінення, які отримуються людьми, що знаходяться в зоні радіоактивного зараження, визначають за формулою:

 

Д

 

5(/> t  -Р t )

^осл

 

Задача № 8. Визначити дозу опромінення, отриману пра-цюючими в зоні радіоактивного забруднення (ЗРЗ).

Приклад № 8. На території об'єкта рівень радіації о 10.00

становив Рвим = 21,7 рад/год.

Визначити дозу, яку отримають робітники і службовці у виро-бничих триповерхових будівлях, якщо робота почнеться Тат = = 14.00 і працювати потрібно ?трИВ = 4 год. Час вибуху T3HQ = 8.00.

1. Визначимо час початку і закінчення роботи та виміри рівня радіації відносно часу вибуху.

 

t = Т

лп       ± поч

 

Твиб = 14.00 — 8.00 = 6 (год).

 

К = ^поч + ^трив = 6 + 4 = 10 (ГОД).

 

-*- R

 

Твиб = 10.00 - 8.00 = 2 год.

 

2. Визначимо рівні радіації на початок (Рп) і кінець (Рк) робо-ти, використовуючи Рвим = Рг = 21,7 рад/год і табл. 6:

Рк = РПКК : Кн;

Рб = РгКб : Кг = 21,7 х 0,116 : 0,438 = 5,78 рад/год;

Рю = РбКю : Кб = 5,78 х 0,063 : 0,116 = 3,1 рад/год.

Таблщя 4.2.6

КОЕФЩІЄНТИ К,= Г1,2 ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ РІВНІВ РАДІАЦІЇ НА РІЗНИЙ ЧАС ПІСЛЯ ВИБУХУ

 

t, год   ю-       t, год   Ю        t, год   Kt        t, год   Kt

0,5       2,3       4,5       0,165   8,5       0,077   12,5     0,036

1,0       1,0       5,0       0,145   9,0       0,072   13,0     0,027

1,5       0,615   5,5       0,13     9,5       0,068   13,5     0,022

2,0       0,435   6,0       0,116   10,0     0,063   14,0     0,018

2,5       0,33     6,5       0,106   10,5     0,06     14,5     0,015

3,0       0,267   7,0       0,097   11,0     0,056   15,0     0,013

3,5       0,223   7,5       0,09     11,5     0,053   15,5     0,012

4,0       0,189   8,0       0,082   12,0     0,051   16,0     0,01 3. Визначимо дозу опромінення за формулою (використовую-чи табл. 6):

 

Д

 

5(Р t -Р t )

к

\     к   к           п   п /

 

и    5(5,78-6-3,1-10)       ,

Д =       = 3 (рад).

6

Якщо час вибуху невідомий, необхідно за допомогою радіо-метра виміряти рівні радіації двічі через невеликий проміжок ча-су (наприклад, 15, 30, 45 хв.) і за відношенням Рг/Рі визначити коефіцієнт, за яким знаходиться час вибуху, дозу визначають так само, як розглядалось у задачі 8.

Таблиця 4.2.7

ЧАС, ЯКИЙ ПРОЙШОВ ПІСЛЯ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ ДО ДРУГОГО ВИМІРЮВАННЯ

 

Відношення рівня радіації    Час між вимірюваннями

 

                                                                      

при другому вимірюванні               хвилини                     ГОДИНИ      

 

                                                                                             

до рівня раді-                                                                                  

ацп при пер-шому вимі-      15        30        45        1          1,5       2,0       2,5       3,0

рюванні, Рг/Рі                                                                                             

0,95     6,0       12,00   18,00   24,00   36,00   48,00   60,00   72,00

0,85     2,0       4,0       6,00     8,00     12,00   16,00   20,00   24,00

0,8       1,3       3,0       4,30     6,00     9,00     12,00   15,00   18,00

0,75     1,1       2,30     3,45     5,00     7,00     9,00     12,00   14,00

0,7       1,0       2,0       3,00     4,00     6,00     8,00     10,00   12,00

0,65     0,5       1,40     2,30     3,30     5,00     7,00     8,00     10,00

0,6       0,45     1,30     2,10     3,00     4,00     6,00     6,00     9,00

0,50     0,35     1,10     1,45     2,20     3,30     4,30     5,30     7,00

0,40     —        0,55     1,25     1,50     2,50     3,30     4,40     5,30

0,30     —        —        1,10     1,35     2,20     3,10     4,00     4,40

Задача № 9. О 13.00 (Твимі = 13.00) рівень радіації на об’єкті дорівнював РВимі = 31 рад/год, в Тзим2 = 13.30 в тій самій точці РВИм2 = 23 рад/год. Визначити час ядерного вибуху.

Розв 'язання:

1.         Знаходимо відношення Рг/Рі = 23/31 = 0,75.

2.         Час між вимірюваннями становить:

^трив = ^вим2 - ^вимі = 13.30 - 13.00 = 30 ХВ. 3. За табл. 7 визначаємо час, який пройшов після вибуху до другого вимірювання — 2 год. 30 хв. Отже, час вибуху:

4иб = 13.30 - 2.30 = 11.00.

Далі, знаючи час вибуху, можна визначити дозу, як описано в задачі № 8.

Задача № 10. Визначити допустиму тривалість перебування робітників і службовців у триповерхових виробничих будівлях на зараженій території, якщо роботи почалися через 4 год. після ви-буху при рівні радіації Р4 = 40 рад/год, Дзад = 20 рад.

1.         Знаходимо значення а:

Дзад^осл

a —     ,

*вх

де Дзад — допустима доза опромінення;

Рвх — рівень радіації при входженні на заражену територію; Косл — коефіцієнт ослаблення радіації.

A = 20-6 : 40 = 3.

2.         Визначаємо допустимий час робіт за табл. 8 no a = 3 і tn04 =

= 4 год, визначаємо допустимий час роботи ?трИВ = 5 год.

Таблщя№ 4.2.8

ДОПУСТИМИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ, ЗАРАЖЕНІЙ РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ

 

ДзадКосп       Час, що пройшов з моменту аварії до початку опромінення, год., хв.

Р«        0,5         1          2          3          4          5          6          8         10        12        24

0,2       0,20     0,15     0,15     0,15     0,15     0,15     0,15     0,15     0,15     0,15     0,15

0,5       1,00     0,40     0,35     0,35     0,30     0,30     0,30     0,30     0,30     0,30     0,30

1,0       6,00     2,00     1,25     1,25     1,10     1,10     1,05     1,05     1,05     1,05     1,05

2,0       *          12,00   4,00     3,10     2,45     2,35     2,30     2,20     2,15     2,15     2,15

3,0       *          96,30   10,00   6,10     5,00     4,30     4,10     3,50     3,40     3,30     3,15

6,0       *          *          *          36,00   20,00   15,0     12,0     10,0     9,00     8,20     7,00

10,0     *          *          *          *          *          60,0     40,0     25,0     21,00   18,00   13,00  без обмежень.

 

Задача № 11. Визначити початок роботи, кількість змін і тривалість роботи кожної зміни, якщо відомо, що 1-ша зміна по-винна працювати не менше 2-х годин, а на проведення всіх робіт потрібно 10 годин. Доза опромінення Дзад = 25 рад, рівень радіа-ції через 2 години після вибуху Р2 = 43,5 рад/год.

Розв’язання:

1. Визначаємо рівень радіації на 1 годину після вибуху:

Р2 = Р1К2 : К1;

Р1 = Р2К1 : К2 = 43,5 х 1 : 0,433 = 100 (рад/год).

3. За табл. 13 по Р1 = 100 рад/год і Дзад = 25 рад визначаємо:

1-ша зміна: tn1 = 4,5 год, tv1 = 2 год;

2-га зміна: tU2 = 6,5 год, Ц2 = 3 год;

3-тя зміна: tU3 = 10 год, ?р3 = 5 год. На добу роботи потрібно 6 змін.