Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 3. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

Розділ 3. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Захист населення організовується і здійснюється від-повідно до вимог Конституції України (1996 p.), законів України:

—        »Про Цивільну оборону України» (1999 p.);

—        »Про захист людини від впливу іонізуючих випроміню-вань» (1998 p.);

—        »Про захист населення і територій від надзвичайних ситуа-цій техногенного і природного характеру» (2000 p.);

—        »Про правовий режим надзвичайного стану»;

—        Концепції «Про захист населення і територій при загрозі і виникненні надзвичайної ситуації», схваленої Наказом Президе-нта України від 26.03.1999 року № 234/99 та інших нормативно-правових актів по захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Стаття 1 Концепції визначає, що захист населення і території є системою загальнодержавних заходів, які реалізуються центра-льними і місцевими органами виконавчої влади, виконавчими ор-ганами рад, органами управління з питань надзвичайної ситуації і Цивільної оборони, підлеглими їй силами і засобами підпри-ємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, доб-ровільними формуваннями, які забезпечують виконання органі-заційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепі-демічних та інших заходів з метою попередження і ліквідації на-слідків надзвичайних ситуацій.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в загальнодержавному масштабі не буде вирішено завдання захис-ту населення, об’єктів економіки і національного надбання від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Небезпека життєво важливим інтересам громадян в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного ха-рактеру поділяється на зовнішню і внутрішню.

Зовнішня небезпека безпосередньо пов’язана з безпекою жит-тєдіяльності населення і держави в умовах розв’язання сучасної

війни чи локальних збройних конфліктів, виникненням глобаль-них техногенних, екологічних катастроф за межами України.

Внутрішня небезпека пов'язана з надзвичайними ситуаціями техногенного і природного характеру чи спровокована терорис-тичними діями.