Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Зміст : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

ВСТУП           7

РОЗДІЛ 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах   8

1.1.      Основні положення міжнародного правапо захисту людини    8

1.2.      Цивільна оборона деяких закордонних країн        12

1.2.1.   Цивільна оборона Росії                    13

1.2.2.   цивільна оборона Федеративної Республіки Німеччини. ...       14

1.2.3.   Цивільна оборона США                  14

1.3.      Цивільна оборона України              16

1.3.1. Державна система цивільної оборони України                 16

1.3.2 Завдання цивільної оборони України                      17

1.3.3.   Організаційних устрій і прядок функціонування цивільної оборони України   20

1.3.4.   Організація цивільної оборони на об’єктах господарюван-

ня (ОГ)           24

1.3.5.   Сили і засоби цивільної оборони   28

1.3.5.1.            Війська цивільної оборони України           28

1.3.5.2.            Спеціалізовані формування 30

1.3.5.3.            Невоєнізовані формування  32

1.3.6. постійна комісія з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їх цілі та завдання  34

1.4.      Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру    36

РОЗДІЛ 2. Надзвичайні ситуації      40

2.1.      Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій       40

2.2.      Надзвичайні ситуації техногенного характеру      44

2.2.1.   Аварії на радіаційно-небезпечних об’єктах                      46

2.2.2.   Аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) ...  50

2.2.3.   Аварії на пожежно-вибухонебезпечних об’єктах             55

2.2.4.   Транспортні аварії (катастрофи)                 60

2.2.5.   Пдродинамічні аварії                        61

2.3.      Надзвичайні ситуації природного характеру                    65

2.3.1.   Геологічні небезпечні явища                       65

2.3.2.   Пдрологічні небезпечні явища                    69

2.3.3 Метеорологічні небезпечні явища                 70

2.3.4. Інфекційні захворювання                  72

2.4.      Надзвичайні ситуації екологічного характеру                   73

2.5.      Надзвичайні ситуації воєнного часу                      75

2.6.      Організація оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях ...          79

РОЗДІЛ З. Захист населення в надзвичайних ситуаціях  81

3.1.      Основні принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях        82

3.1.1.   Основні принципи в сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру         

3.1.2.   Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуа-ціях техногенного і природного характеру            83

3.2.      Державне регулювання і контроль захисту населення і території. . . 91

3.2.1.   Державна стандартизація    91

3.2.2.   Державна експертиза           91

3.2.3.   Державних нагляд    92

3.2.4.   Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки    92

3.3.      Організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях          92

3.3.1.   укриття в захисних спорудженнях 92

3.3.2.   евакуація робітників, службовців і населення       114

3.3.3.   Застосування засобів індивідуального захисту і медичні засоби захисту             127

3.3.3.1.            Засоби індивідуального захисту органів дихання. . .  127

3.3.3.2.            Засоби захисту шкіри             149

3.3.3.3.            Медичні засоби захисту         151

3.4.      Захист населення при радіоактивному забрудненні        157

3.4.1. Основні норми поведінки і дії під час радіаційних аварій і

радіоактивного забруднення місцевості      161

3.5.      Захист населення при хімічному зараженні            164

3.5.1. Основні норми поведінки і дії при аваріях з викидом

РОЗДІЛ4. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях           170

4.1.      Оцінка радіаційної обстановки на об’єкті при аварії на АЕС ...  170

4.2.      Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих фор-мувань ЦО при аварії на АЕС        193

4.3.      Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих фор-мувань при застосуванні ядерної зброї            202

4.4.      Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом СДОР          206

4.5.      Оцінка інженерної обстановки       217

4.6.      Оцінка пожежної обстановки         228

4.6.1.   Визначення виду, масштабу і характеру пожежі   231

4.6.2.   Оцінка пожежної обстановки при міських пожежах       238

4.6.3.   Оцінка пожежної обстановки в лісах         241

4.6.4.   Комплексне завдання з прогнозування й пожежної безпеки 244

4.7.      Аналітичний метод оцінки вогнища ураження при вибухах паливно-повітряних і газоповітряних середовищ    246

РОЗДІЛ 5. Сталість роботи об’єктів господарювання (ОГ)

5.1.      Вимоги, які висуваються до будівництва міст, промислових об’єктів і комунально-енергетичних систем         251

5.2.      Організація дослідження стійкості роботи ОГ      258

5.3.      Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об’єктів  268

РОЗДІЛ 6. Оцінка стійкості .оботи об’єктів господа.ювання в

6.1.      Критерії стійкості роботи ОГ до впливу вражаючих факторів надзвичайних ситуацій          277

6.2.      Оцінка стійкості промислового об’єкта до впливу повітряної ударної хвилі (ПУХ)    278

6.3.      Оцінка стійкості промислового об’єкта до впливу теплового випромінювання         293

6.4.      Оцінка стійкості роботи об’єкта до впливу радіоактивного за-раження           300

6.5.      Оцінка стійкості інженерно-технічного комплексу об’єктів ене-ргетики до впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху    308

РОЗДІЛ 7. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій   313

7.1. Рятувальні та інші невідкладні роботи (РІНР)            313

7.1.1.   Мета і зміст (РІНР)    313

7.1.2.   Сили і засоби, які залучаються для проведення РІНР      315

7.1.3.   Управління силами ЦО       323

7.1.4.   Організація забезпечення дій сил ЦО в надзвичайних ситу-аціях         327

7.1.5.   Дії сил ЦО при ліквідації наслідків стихійних лих            329

7.1.6.   Особливості проведення РІНР при ліквідації наслідків ве-ликих виробничих аварій і катастроф     335

7.1.7.   Використання сил ЦО на хімічно небезпечному об’єкті при ліквідації вогнищ ураження, утворених витіканням великої кількості СДОР         339

7.1.8.   Проведення РІНР при аваріях на АЕС       345

7.1.9.   Проведення РІНР у вогнищах ураження у воєнний час ... 351

7.2.      Зміст і послідовність роботи командира формування по організації і проведенню РІНР у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу        368

7.2.1.   Обов’язки командира формування по підтримці свого під-розділу в необхідній готовності  369

7.2.2.   Зміст і послідовність роботи командира формування в ході ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф (СЛАК). . . 372

7.2.3.   Зміст і послідовність роботи командира формування у вог-нищах ураження у воєнний час 374

7.2.4.   Заходи безпеки при проведенні РІНР        376

7.3.      Забезпечення життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях    378

7.3.1. Організація життєдіяльності в екстремальних умовах .... 388

7.4.      Дії населення в надзвичайних ситуаціях   396

7.4.1.   Дії в зонах можливого радіоактивного зараження           396

7.4.2.   Дії при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах  399

7.4.3.   Дії населення при пожежі    408

7.4.4.   Дії при стихійних лихах       409

7.4.5.   Дії при дорожньо-т..анспо.тних п.игодах 410

7.4.7.   Дії керівників об’єктів при надзвичайних ситуаціях        413

7.4.8.   Само- і взаємодопомога при травмах і ураженнях           422

7.5.      Організація навчання населення з цивільної оборони    431