Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.6. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ<span style='mso-ansi-language:UK'> З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, <span lang=UK style='mso-ansi-language:UK'>ЇX ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

1.3.6. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, ЇX ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Комісії у своїй діяльності керуються Конституцією Украї-ни, Законами України, Положенням Кабінету Міністрів України «Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпе-ки і надзвичайних ситуацій» (ТЕБ і НС), іншими актами законо-давства.

Ці комісії створюються на державному, регіональному, ра-йонному (міському) і об'єктовому рівнях.

Основними завданнями комісії є:

—        координація діяльності центральних місцевих органів ви-конавчої влади, пов'язаних зі створенням і функціонуванням На-ціональної системи попередження і реагування на аварії, катаст-рофи й інші надзвичайні ситуації;

—        участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки;

—        організація і керівництво проведенням робіт з ліквідації на-слідків надзвичайних ситуацій.

Комісія відповідно до поставлених завдань у надзвичайних умовах:

—        готує і подає пропозиції по визначенню прав і обов'язків у

цій сфері центральних і місцевих органів виконавчої влади, під-

приємств, установ і організацій; —        координує діяльність органів виконавчої влади з питань розробки і реалізації загальнодержавних програм забезпечення безпеки населення, його санітарно-епідемічного благополуччя, a також реагування на надзвичайні ситуації;

—        розглядає питання створення чи припинення діяльності державних підприємств, що використовують складні і небезпечні технології;

—        бере участь у проведенні експертизи найважливіших прое-ктів по будівництву і реконструкції в частині забезпечення тех-ногенно-екологічної безпеки;

—        сприяє розвитку гідрометеорологічних спостережень і про-гнозів державної системи моніторингу навколишнього природно-го середовища, системи Цивільної оборони населення, форм кон-тролю за функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів;

—        здійснення безпосереднього керівництва ліквідацією нас-лідків надзвичайних ситуацій;

—        здійснює організацію робіт і взаємодію органів центральної та місцевої виконавчої влади, громадських організацій по еваку-ації населення, надання потерпілим необхідної допомоги;

—        залучає до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій не-обхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні й інші фор-мування,

—        взаємодіє з відповідними організаціями сусідів, територія яких піддалася негативним впливам у результаті надзвичайних ситуацій, що виникли на території району (області, України);

—        організовує визначення розміру збитку, завданого суб’єкту господарювання і населенню внаслідок надзвичайної ситуації.

Склад обласної постійної комісії

Керівник комісії — перший заступник керівника обласної ад-міністрації (органу місцевого самоврядування, керівника підпри-ємства).

Перший заступник керівника комісії — начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Заступники керівника комісії:

—        завідувач охороною здоров'я області;

—        заступник начальника внутрішніх справ області.

Членами комісії можуть бути начальники управління, керів-

ники великих підприємств.

Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'яз-ковими для виконання центральними і місцевими органами ви-конавчої влади.