Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.5.3. НЕВОЄНІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

13.5.3. НЕВОЄНІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Невоєнізовані формування (НФ) Цивільної оборони створюються в областях, районах, містах Києві і Севастополі, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і підпорядкованості в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У невоєнізовані формування Цивільної оборони зараховують-ся працездатні громадяни України, за винятком жінок, які мають дітей у віці до восьми років, жінок із середньою і вищою медич-ною освітою, які мають дітей у віці до трьох років, і осіб, що ма-ють мобілізаційні розпорядження.

Невоєнізовані формування — це група робітників та службов-ців об’єкта, які об'єднані в окремий підрозділ, оснащений спеціа-льною технікою і майном, без звільнення їх від основної роботи і призначені для ведення РІНР при виникненні надзвичайної си-туації.

Формування можуть бути загального призначення і забезпе-чення (служб ЦО), за підпорядкованістю — територіальні й об'єктові.

Невоєнізовані формування загального призначення є основни-ми підрозділами НФ ЦО. Вони створюються на територіях відпо-відно  до  адміністративно-територіального  поділу України, на об’єктах господарювання і призначені для пошуку і порятунку потерпілих у районах лиха, надання їм долікарняної допомоги, проведення невідкладних робіт, які сприяють порятунку людей, захисту їх життя та здоров'я. Організаційно вони можуть бути зведені в загони, команди, групи.

Невоєнізовані формування забезпечення створюються в адмі-ністративно-територіальних одиницях, на об’єктах господарю-вання і призначені для вирішення спеціальних завдань та всебіч-ного забезпечення РІНР у районах стихійного лиха й вогнищах ураження.

Організаційно це можуть бути загони, команди, колони, бри-гади, дружини, групи, відділення, пости. Вони можуть виконува-ти такі завдання:

—        ведення розвідки;

—        забезпечення зв'язком;

—        ведення медичної розвідки, надання медичної допомоги;

—        проведення протиепідемічних і санітарно-гігієнічних за-ходів;

—        локалізація і гасіння пожеж;

—        ведення інженерної розвідки, РІНР, відновлення і ремонт доріг та дорожніх споруд;

—        ведення аварійно-технічних робіт на мережах і спорудах комунально-енергетичного господарства;

—        проведення санітарної і спеціальної обробки людей, техні-ки, майна, а також територій;

—        перевезення людей і матеріальних цінностей;

—        підтримка суспільного порядку, несення комендантської служби;

—        забезпечення гарячим харчуванням, водою, продовольст-вом, одягом, взуттям тощо.

Територіальні невоєнізовані формування загального призна-чення створюються на базі підприємств та організацій обласного, районного, міського підпорядкування, підкоряються начальникам Цивільної оборони відповідних територій і використовуються за їхніми розпорядженнями.

Територіальні НФ забезпечення створюються на базі підпри-ємств, організацій і установ при наявності необхідних фахівців, матеріальних і технічних заходів, які підкоряються начальникам ЦО цих адміністративно-територіальних одиниць. Об'єкти, на базі яких створюються територіальні НФ ЦО, визначаються ор-ганами з питань НС і затверджуються державними адміністраці-ями, органами виконавчої влади на місцях.

 

Об'єктові НФ ЦО. Створюються на об’єктах господарювання, підкоряються начальнику ЦО об’єкта і використовуються в інте-ресах даного об'єкта, а також для проведення рятувальних робіт на сусідніх об’єктах за рішенням місцевих органів влади.

Об'єктові НФ ЦО поділяються на формування загального при-значення (загони, команди, групи) і формування забезпечення (службЦО).

Формування загального призначення створюються на базі до-поміжних цехів, робота яких істотно не впливає на виробництво.

Формування забезпечення (служб ЦО) створюються на базі служб чи структурних підрозділів, виробнича діяльність яких найбільше відповідає характеру завдань цих формувань.

Забезпечення формувань ЦО технікою і майном здійснюється як централізовано, так і з місцевих ресурсів за рахунок об'єктів, на базі яких вони створюються. Спеціальна техніка і майно знахо-дяться в постійній готовності для використання за призначенням.