Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоперевірки : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

1.         Розкрийте передумови впровадження професійної оціночної діяльності в Україні.

2.         Що розуміють під професійною оціночною діяльністю?

3.         Якими нормативно-правовими та методичними документами регулюється оціночна діяльність в Україні на сучасному етапі її розвитку?

4.         Коли виникає потреба у визначенні вартості майна?

5.         Що є об’єктом економічної оцінки?

6.         Назвіть учасників процесу оцінювання.

7.         Як законодавством регулюється здобуття оцінювачами права на самостійне проведення оцінки майна?

8.         Охарактеризуйте права та обов’язки оцінювачів.

Тестові завдання

1. Яке з наведених визначень не є правильним?

а) оцінка майна — визначення вартості майна на певну дату відповідно до поставленої мети;

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

б)         оцінка майна — впорядкований процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного та

реального доходу, який цей об’єкт приносить у певний момент часу в умовах конкретного ринку;

в)         оцінка майна — це діяльність, яка полягає у наданні консультацій з оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки або іншим особам у письмовій або усній формах.

2. Який документ засвідчує право суб’єкта оціночної діяль-ності на внесення його до Державного реєстру Суб’єктів оціноч-ної діяльності?

а)         кваліфікаційне свідоцтво;

б)         сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;оцінки майна;

г)         аналітична діяльність.

3*. Об’єктом економічної оцінки можуть бути:

а)         нематеріальні активи;

б)         права інтелектуальної власності;

в)         матеріальні активи;

г)         політична ситуація.

4*. Суб’єктами оцінки є:

а)         оцінювачі;

б)         замовники оціночних послуг.

в)         комерційні банки;

г)         нефінансові корпорації.

5.         Ким проводиться незалежна (експертна) оцінка?

а)         професійними оцінювачами;

б)         власниками об’єкта оцінювання;

в)         органами державної влади та місцевого самоврядування.

6.         Проведення оцінки є обов’язковим у разі:

а)         створення, приватизації, реорганізації банкрутства, ліквідації державних та комунальних підприємств;

б)         переоцінки основних фондів;

 

Тема 1. Сутність та призначенняоцінки вартості майна

в)         оподаткування;

г)         у випадках, перелічених вище.

7. Який документ засвідчує право суб’єкта оціночної діяль-ності на внесення його до Державного реєстру Суб’єктів оціноч-ної діяльності?

а)         кваліфікаційне свідоцтво;

б)         сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.