Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоперевірки : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

1.         Перерахуйте основні класифікаційні групи нематеріальних ак-тивів.

2.         Що таке гудвіл? Назвіть методи його оцінки.

3.         Які особливості використання витратного методу під час оцін-ки нематеріальних активів?

4.         Охарактеризуйте сутність доходного підходу під час оцінки винаходу.

5.         Які методичні підходи використовуються для оцінки роялті?

Тестові завдання

1.         Найбільш поширеним економічним наслідком гудвілу є:

а)         перевищення попиту над пропозицією;

б)         отримання надприбутку;

в)         високий рівень використання виробничих потужностей;

г)         монополізм на ринку.

2.         Коефіцієнт Тобіна розраховується як:

а)         відношення вартості нематеріальних активів до загальної

вартості активів підприємства;

б)         співвідношення чистого прибутку та вартості основних фондів підприємства;

в)         відношення вартості інтелектуального капіталу до валового

прибутку.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

3. Що представляють собою платежі роялті:

а)         платежі підприємством-ліцензіатом власнику ноу-хау чи патенту;

б)         розподіл прибутку власником ноу-хау;

в)         надприбуток монополіста;

г)         регулярні податкові виплати.

Розрахункові завдання

№ 1. Постановка завдання: Визначити вартість винаходу як об’єкта промислової власності за ціною ліцензії, розрахованої за нор-мою прибутку.

Характеристика господарської ситуації: Як об’єкт розрахунку обраний винахід «Спосіб вирощування профільованих кристалів ту-гоплавких з’єднань і устрій для його здійснення, сапфірова трубка».

Q — середньорічний обсяг виробництва сапфірових трубок — до-рівнює 15 тис. трубок у рік;

Ц — ціна однієї трубки — 200 грн;

Вд — термін дії угоди — 8 років;

В — строк освоєння предмета ліцензії — 1 рік;

Н — норма прибутку, взята для металургійної промисловості — 0,15.

Винахід захищений патентами, продукція по ліцензії — сапфірова трубка має високі споживчі властивості й тому Д = 0,35, Д — частка прибутку, що доводиться на об’єкт промислової (інтелектуальної) власності; Т — час, за який проводиться розрахунок прибутку.