Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоперевірки : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

1.         Які форми власності на землю існують в Україні?

2.         Які майнові перетворення, пов’язані з землею, потребують про-ведення експертної оцінки?

3.         Як реалізується під час оцінки принцип найкращого та най-більш ефективного використання землі?

4.         У чому суть залишкового підходу під час оцінки землі?

Тестові завдання

1.         Який з елементів може розглядатися як внутрішнє поліпшення дачної земельної ділянки:

а)         під’їзна дорога до ділянки;

б)         фруктові дерева на ділянці;

в)         лінія електропередачі;

г)         насосна станція.

2.         При визначенні найбільш ефективного використання земельної ділянки враховуються:

а)         фізичні можливості для передбачуваного використання;

б)         правова обґрунтованість передбачуваного використання;

в)         фінансова реальність передбачуваного використання;

г)         передбачуване використання приводить до найвищої вартості земельної ділянки;

д)         усе перераховане вище.

3.         Економічний принцип, відповідно до якого максимальний

дохід від земельної ділянки можна одержати при дотриманні

оптимальних величин його складених елементів, називається:

а)         принципом внеску;

б)         принципом залишкової продуктивності;

в)         принципом заміщення;

г)         принципом збалансованості;

д)         принципом поділу.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

4.         Економічний принцип, відповідно до якого максимальна

вартість земельної ділянки визначається найменшою ціною, за

якою може бути придбана інша ділянка з еквівалентною корисністю, називається:

а)         принципом заміщення;

б)         принципом відповідності;

в)         принципом очікування;

г)         принципом залишкової продуктивності;

д)         принципом зміни навколишнього середовища.

5.         Який вид вартості з нижчеперелічених може перевищувати ринкову вартість земельної ділянки:

а)         інвестиційна;

б)         вартість для цілей оподатковування;

в)         станова;

г)         ліквідаційна.

6.         Які з нижчеперелічених факторів впливають істотно на

оцінну вартість земельної ділянки сільськогосподарського призначення:

а)         місце розташування;

б)         родючість ґрунту;

в)         ціни продажу сільськогосподарської продукції;

г)         технологічні властивості ґрунту.

7.         При оцінці земельних ділянок під забудову торговельними

підприємствами методом порівняння продажів як одиниця порівняння може використовуватися:

а)         ціна за 1га площі;

б)         ціна за 1 фронтальний метр;

в)         ціна за 1 куб. м обсягу будинку;

г)         ціна за лот.

8.         Основними показниками при виборі об’єктів-аналогів у процесі оцінки землі є:

а)         час продажу земельної ділянки;

б)         місце розташування земельної ділянки;

в)         умови фінансування угоди купівлі-продажу землі;

 

Тема 10. Земля як об’єкт економічної оцінки. Методи оцінки землі

г)         фізичні характеристики земельної ділянки;

д)         усі відповіді правильні.

9.         До елементів порівняння земельних ділянок, що враховується при використанні методу порівняння продажів, не відноситься:

а)         дата продажу;

б)         оцінювані права власності;

в)         місце розташування;

г)         наявність рухомого майна.

10.       При визначенні ринкової вартості забудованої земельної

ділянки методом співставлення з ринкової вартості нерухомості віднімається:

а)         ринкова вартість земельної ділянки;

б)         ринкова вартість покращень;

в)         інвестиційна вартість забудов;

г)         страхова вартість.

а)         зі знаком плюс до вартості оцінюваної земельної ділянки;

б)         зі знаком мінус до вартості оцінюваної земельної ділянки;

в)         зі знаком плюс до вартості земельної ділянки-аналога.

11.       Якщо порівнюваний елемент земельної ділянки-аналога

перевершує за якістю елемент оцінюваної земельної ділянки, то

корегування вноситься:

а)         зі знаком плюс до вартості оцінюваної земельної ділянки;

б)         зі знаком мінус до вартості оцінюваної земельної ділянки;

в)         зі знаком плюс до вартості земельної ділянки-аналога.

12.       Вкажіть метод, що ґрунтується на економічному принципі заміщення:

а)         метод дисконтованих грошових потоків;

б)         метод порівняння;

в)         метод капіталізації доходу;

г)         метод виділення.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Розрахункові завдання

№ 1. Постановка завдання: Оцінити ділянку за методом капіталі-зації доходу від оренди.

Вихідні дані: Площа ділянки 3150 м2. Ділянка надається для влаштування контейнерної торговельної мережі. Проектна площа одного контейнера — 18 м2 очікуваний прибуток від використання одного контейнера — 3500 грн на місяць. Реальний рівень доходнос-ті торгових місць — 90%, з яких 7% сплачується за землю. Власник ділянки сплачує земельний податок у розмірі 2510 грн на рік і має поточні витрати в розмірі 9800 грн на місяць. Ставка капіталізації — 11,3%.

№ 2. Постановка завдання: Визначити найбільш привабливий варіант використання землі.

Вихідні дані: Земельна ділянка дозволяє побудувати супермаркет, готель, театр або мережу торговельних магазинів. Коефіцієнт капіта-лізації для землі 10%. Відомо, що в разі будівництва:

—        супермаркету, вартість будівництва складе 650 тис. у.о., чис-тий операційний прибуток від експлуатації об’єкта — 105 тис. у.о., коефіцієнт капіталізації для будівлі — 12%

—        готелю вартість будівництва — $750 тис., операційний прибу-ток від експлуатації об’єкта $126 тис., коефіцієнт капіталізації для будівлі — 16%

—        театру вартість будівництва — $950 тис., операційний прибу-ток від експлуатації об’єкта $130 тис., коефіцієнт капіталізації для будівлі — 12%

№ 3. Постановка завдання: Оцінити вартість землі і вартість бу-динку.

Вихідні дані: вартість нерухомості розподіляється між вартістю будинку і земельною ділянкою в пропорції 9:1. Коефіцієнт капіталі-зації складає відповідно 0,14 і 0,12. Очікуваний річний чистий опера-ційний дохід складає 65000 у.о.

№ 4. Постановка завдання: Визначити найбільш вигідні умови оренди для орендаря та орендодавця.

 

Тема 10. Земля як об’єкт економічної оцінки. Методи оцінки землі

Вихідні дані: Термін оренди — 3 роки, 12% річних. Варіант 1 — передплата 25 000. Варіант 2 — оплата в кінці терміну оренди у сумі 33 000. Варіант 3 — сплата щороку на початку року по 12 000. Варіант 4 — оплата на початку кожного року у розмірі 8500.

№ 5. Постановка завдання: Визначити вартість земельної ді-лянки.

Характеристика господарської ситуації: Земельна ділянка, пло-щею 0,3 га, продається під забудову торговельним комплексом. Базо-ва ставка орендної плати становить 12 грн за кв. м у рік, коефіцієнт виду діяльності орендатора = 3; коефіцієнт комерційної цінності міс-ця розташування земельної ділянки = 2; необхідна ставка прибутко-вості становить 20%.