Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Призначення та функції оцінки землі : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

1. Призначення та функції оцінки землі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Діюча практика оцінки землі враховує розподіл земель за їх ці-льовим призначенням, що знайшло відображення у Земельному Кодексі України. Особливе місце в цьому розподілі займають сіль-ськогосподарські землі. Але на сьогодні ринок таких земель тільки починає формуватися, тому питання методології та методики оцінки земель будуть наведені на прикладі міських земель.

Інтерес до земельнооціночної діяльності різко зростає з перехо-дом до платного характеру користування землею, особливо в містах, де плата за землю є важливою прибутковою статтею місцевого бю-джету.

Світовий досвід свідчить про різноманітність форм плати за зем-лю. Загалом нараховується понад десяти видів земельних податків та зборів:

—        податок на земельну власність,

—        податок на збільшення її вартості (земельні поліпшення),

—        податок на прибуток від землі,

—        податок на право забудови,

—        податок на передачу прав на землю, її дарування,

—        мито за реєстрацію угоди купівлі-продажу землі, тощо. В економічно розвинутих країнах плата за землю становить 15–

30% від усіх надходжень до міського бюджету.

Таким чином, наявність оцінки землі створює можливість орга-нам місцевого самоврядування створити необхідні умови для фор-мування фінансово-економічної бази міста за рахунок справлення плати за землю.

Важливою складовою земельної реформи є приватизація місь-ких земель. Після виходу Указу Президента «Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності» виникла можливість

 

Тема 10. Земля як об’єкт економічної оцінки. Методи оцінки землі

передачі в приватну власність від 40 до 80 відсотків загальної площі населених пунктів, що створює реальні умови для формування по-вноцінного ринку землі в містах.

Центральне місце в становленні ринку належить вартісній оцінці міських земель, яка в умовах перехідного до ринкової економіки пе-ріоду дала б змогу провести першочергову приватизацію земельних ділянок. За її результатами передбачено здійснювати продаж як зе-мельної ділянки, так і права оренди, у тому числі на конкурсній осно-ві через аукціони та тендери.

Слід підкреслити, що земельнооціночна діяльність має важливе значення не тільки для приватизації міських земель, але й для здій-снення майнових угод з землею та правом їх оренди на вторинному ринку. Крім того, оцінка є обов’язковою складовою всіх інвестицій-них процесів. Тому від стану земельно оціночної діяльності, рівня розвитку її теоретичної та методичної бази залежать темпи здійснен-ня не тільки земельної, але й економічної реформи в цілому.

Прийняття на державному рівні цілої низки законодавчих актів про плату за землю та приватизацію дозволило ввести оцінку міських земель у правове поле регулювання земельних відносин. Вона стає ключовим елементом у реалізації державної політики оподаткування та ціноутворення.