Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Особливості оцінки об’єктів незавершеного будівництва : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

4. Особливості оцінки об’єктів незавершеного будівництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Процедура оцінки вартості об’єктів незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об’єкти, визначається відповідно до За-кону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» і включає такі етапи:

1)         утворення державним органом приватизації (органом, уповно-важеним управляти державним майном) інвентаризаційної комісії в складі працівників підприємства;

2)         передача державному органу приватизації забудовником або замовником бухгалтерської інформації щодо фактичних витрат на будівництво об’єкта за періодами їх здійснення та зазначенням дже-рела фінансування;

3)         проведення аудиторської перевірки даних бухгалтерського об-ліку в разі, коли фінансування об’єкта незавершеного будівництва здійснювалося за рахунок власних коштів державного підприємства

 

Тема 9. Особливості оцінки майна під час приватизації

або власних коштів та централізованих капіталовкладень або власних коштів акціонерного товариства, на балансі якого перебуває об’єкт;

4)         відбір експерта на конкурсних умовах у разі продажу будівель-них матеріалів, які знаходяться на будівельному майданчику недобу-дованого об’єкта, невстановленого устаткування, придбаного для за-безпечення функціонування об’єкта після завершення будівництва, та в разі прийняття рішень про необхідність проведення незалежної оцінки недобудованих об’єктів;

5)         проведення обстеження будівельного майданчика й технічного стану об’єкта;

6)         проведення інвентаризації матеріалів, виробів, конструкцій, що завезені на будівельний майданчик, але не використані для будів-ництва, і устаткування, яке не передане для монтажу або такого, що не потребує монтажу;

7)         проведення стандартизованої оцінки та затвердження держав-ним органом приватизації акту оцінки вартості об’єкта незаверше-ного будівництва у термін, що не перевищує 2 місяці від визначеної дати оцінки;

8)         затвердження державним органом приватизації висновку про вартість майна об’єкта приватизації (окремого майна) у термін, що не перевищує 3 місяці від визначеної дати оцінки.

Незалежна оцінка об’єктів незавершеного будівництва про-водиться із застосуванням витратного підходу шляхом визначення вартості відтворення за вирахуванням фізичного зносу. Вартість відтворення об’єктів незавершеного будівництва (включаючи устат-кування для монтажу) визначається шляхом збільшення фактично здійснених витрат за періоди на відповідний коефіцієнт індексації, та на сукупний коефіцієнт, що враховує перевищення річних індексів інфляції над 10%-м рівнем. Фізичний знос незавершеного будівни-цтва визначається на підставі обстеження його технічного стану.

Якщо комісією з приватизації підприємства прийнято рішення про включення вартості об’єкта незавершеного будівництва до скла-ду державного майна, вартість якого вилучається з чистої вартості ЦМК, вилученню підлягає також вартість устаткування для монта-жу, придбаного для забезпечення його функціонування. У цьому ви-падку зазначені вище об’єкти не переоцінюються, а вилучаються за вартістю, відображеною в бухгалтерському обліку.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості