Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Поняття оцінки вартості майна : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

1. Поняття оцінки вартості майна


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Для планування економіки на всіх рівнях, а також для аналізу результатів діяльності з управління об’єктами власності надзвичай-но важливе значення має їх оцінювання. Оцінюватися можуть різні якості й параметри, але найбільше практичне значення має грошова оцінка вартості майна.

У кожного, хто намагається реалізувати свої права власника, ви ни кає ряд питань, і найважливішим з них є питання про вартість об’єк та власності. Особливо велике значення оцінка має для власника,

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

якщо він виступає учасником будь-якої угоди зі своїм майном. Так, наприклад, оцінка вартості має велике значення для потенційного покупця чи продавця — при визначенні обґрунтованої ціни угоди (купівлі-продажу, міни чи іншого відчуження); для кредиторів — при прийнятті рішення про надання позики; для орендодавців — при вста-новленні орендної плати, прив’язаної до ринкової вартості об’єкта оренди; для інвесторів — при визначенні базової та майбутньої вар-тості проекту розвитку бізнесу; а також для власників земельних ді-лянок; страхових компаній; держави та суспільства в цілому.

Між учасниками трансакційних процесів майже завжди існує конфлікт:

—        продавець бажає продати об’єкт якомога дорожче, а поку-пець — навпаки — купити дешевше;

—        орендодавець бажає, щоб його майно коштувало дорожче, а орендатор вважає, що воно коштує дешевше, і тому плата за його оренду повинна бути нижчою тощо.

Вирішити цей конфлікт інтересів учасників має незалежний оці-нювач, який повинен компетентно оцінити об’єкт оцінки, аргументо-вано переконати учасників у тому, що розрахована ним сума і є та об’єктивна вартість, яка відображає цінність об’єкта на ринку в даний момент часу та в даному місці. Світовий досвід показав, що якщо в угодах із майном не бере участі незалежний професійний оцінювач, то в однієї зі сторін угоди виникає враження, що вона ошукана.

Під оцінкою вартості майна слід розуміти визначення (прогнозу-вання) вартості майна на певну дату відповідно до поставленої мети та за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Оцінка вартості будь-якого об’єкта власності є впорядкованим процесом визначення в грошовому виразі вартості об’єкта з ураху-ванням потенційного і реального доходу, який цей об’єкт приносить у певний момент часу в умовах конкретного ринку.

Оцінка майна є результатом практичної діяльності суб’єкта оці-ночної діяльності та свідчить про обґрунтовану думку незалежної сторони стосовно ринкової вартості цього майна.

Об’єктивна потреба у професійних та незалежних оцінювачах виникає у будь-якій країні з розвитком ринкових відносин. Не є ви-нятком і Україна. Після набуття незалежності та постійної трансфор

Тема 1. Сутність та призначенняоцінки вартості майна

мації економіки до ринкових умов у країні зародилася, розвивалася та набула законодавчої та нормативної основи оціночна діяльність (у розвинутих країнах оцінка як професійна діяльність з’явилася ще у 30-х роках ХХ ст., в Україні — на початку 90-х років).

З часів здобуття Україною незалежності професійна оцінка ві-тчизняного бізнесу пов’язувалася з проведенням приватизації. Об’єктами оцінки як правило виступали відкриті акціонерні това-риства, які створювалися у процесі приватизації державних та кому-нальних підприємств. Сьогодні ж ситуація змінюється кардинально: спостерігається постійне зростання потреби у професійному оціню-ванні майна, а разом з тим, впроваджуються норми, які регулюють правові засади здійснення оцінки різних об’єктів власності та профе-сійної оціночної діяльності.