Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Інвентаризація як складова процесу оцінки майна підприємства : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

2. Інвентаризація як складова процесу оцінки майна підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Найважливішою складовою процесу оцінки майна підприємства є інвентаризація, здійснена з урахуванням вимог «Положення про інвентаризацію майна», тому що майно підприємства-банкрута під-лягає реалізації з метою задоволення вимог кредиторів. Головна мета інвентаризації — визначити наявність і стан майна за даними бухгал-терського обліку, врегулювати інвентаризаційну різницю й відобра-зити результати інвентаризації в попередньому балансі.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Таким чином, за допомогою інвентаризації визначається наяв-ність основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, ко-штів і документів, визначаються обсяги незавершеного виробництва в натуральній формі, і перевіряється їхня відповідність даним бух-галтерського обліку.

Особи, відповідальні за збереження цінностей, дають розписки про те, що до початку інвентаризації всі цінності, які надійшли під їхню відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули — списані у ви-трати. Такі ж розписки дають особи, що мають кошти на придбання або доручення на одержання цінностей.

Наявність цінностей під час інвентаризації визначається обов’яз-ковим підрахунком, зважуванням, виміром.

Якщо виявлені об’єкти не взяті на облік, а також об’єкти, стосов-но яких відсутні дані в облікових реєстрах, інвентаризаційна комісія повинна внести відповідні зміни. Об’єкти, не взяті на облік, або ви-явлені під час інвентаризації, повинні бути оцінені відповідно до дій-сної вартості відтворення, а зношування визначається за технічним станом об’єктів з оформленням відомостей про оцінку й зношування за відповідними актами.

Від того, наскільки повно й правильно здійснюється інвентариза-ція майна підприємства, залежить об’єктивність оцінки його майна. Те, якою мірою дотримані вимоги інвентаризації майна й наскільки правильно її підсумки відображені в бухгалтерському балансі, визна-чається під час перевірки фінансової звітності підприємства.