Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Етапи здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

1. Етапи здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Сутність банкрутства визначає Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Закон дає таке визначення банкрутства: банкрутство — це визнана госпо-дарським судом неспроможність боржника відновити свою плато-спроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

В Україні близько 10–15% поданих позовів про банкрутство сто-сується підприємств із державною формою власності. Кількість не-платоспроможних підприємств безупинно зростає й досягає більше 50% всіх підприємств. Багато підприємств різних форм власності, не приймаючи статусу банкрутства, по суті, є такими.

 

Тема 8. Особливості експертної оцінки під час банкрутства підприємства

Суб’єктами банкрутства можуть бути лише зареєстровані у вста-новленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності юри-дичні особи, зокрема державні підприємства, підприємства із часток державної власності в статутному фонді. Не можуть бути суб’єктами банкрутства відособлені підрозділи юридичних осіб (філії, представ-ництва, відділення).

Процес здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві включає:

1.         Оцінку майна підприємства-банкрута. Така оцінка проводиться на основі повної інвентаризації майна підприємства. Майно

підприємства-банкрута підлягає реалізації з метою задоволення вимог кредиторів.

2.         Визначення ліквідаційної маси. Основу для формування лік-відаційної маси становлять майнові активи (майно й майнові права).

3.         Вибір найбільш ефективних форм продажу майна.

4.         Забезпечення задоволення претензій кредиторів.

5.         Розробка ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією після повного задоволення всіх вимог кредиторів і подача його в арбітраж-ний суд. Якщо за результатами ліквідаційного балансу не залишало-ся майна після задоволення вимог кредиторів, арбітражний суд вино-сить постанови про ліквідацію юридичної особи-банкрута. Якщо ж у підприємства-банкрута достатньо майна для задоволення всіх вимог кредиторів (достатньо із позиції законодавства для його функціону-вання в даній організаційно-правовій формі), воно вважається віль-ним від боргів і може продовжити свою підприємницьку діяльність.