Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

1.         У чому полягає сутність порівняльного підходу до оцінки не-рухомості?

2.         Які основні етапи визначення вартості нерухомості за порів-няльним підходом?

3.         Які відмінності слід враховувати при коригуванні цін продажу об’єктів-аналогів?

4.         Охарактеризуйте способи розрахунку коригувань та методи їх внесення.

5.         Проаналізуйте сферу застосування підходу, його переваги та недоліки.

Тестові завдання

1.         Інформація стосовно нещодавніх продаж залучається у

разі використання:

а)         витратного підходу;

б)         порівняльного підходу;

в)         дохідного підходу.

2.         Жоден покупець (інвестор) не купить об’єкт нерухомості,

якщо його вартість перевищує витрати на придбання на ринку

подібного об’єкта з тією ж корисністю — це з позицій:

а)         витратного підходу;

б)         порівняльного підходу;

в)         доходного підходу.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

3*. До недоліків методу порівняння продаж відносяться:

а)         потреба в активно-функціонуючому ринку об’єктів-аналогів;

б)         потреба у значних коригуваннях;

в)         метод є статистично перевіреним;

г)         метод враховує інтереси інвестора.

4. Яким буде коригування ціни об’єкта-аналога, якщо його стан гірший, ніж у оцінюваного об’єкта нерухомості:

а)         зі знаком «–»;

б)         зі знаком «+».

Розрахункові завдання

№ 1. Постановка завдання: Оцінити об’єкт, користуючись порів-няльним методом.

Вихідні дані: Вартість об’єкта-аналога 100 000 грн. Відсутність гарячої води знижує вартість оцінюваного об’єкта на 7%, відсутність ремонту знижує вартість на 11%. Розташування на першому поверсі збільшує вартість на 8%, а більш вдале місце розташування — на 13%.

№ 2. Постановка завдання: Визначити вартість об’єкта, викорис-товуючи метод аналога продажів, і з огляду на валовий рентний муль-типлікатор.

Вихідні дані. Розглядаються продажі 4-х аналогів за такими ціна-ми: 230 000 грн, 340 000 грн, 350 000 грн і 410 000 грн. Аналізовані об’єкти здаються в оренду і річна величина орендної плати складає відповідно 49 000 грн, 51 000 грн, 53000 грн і 58 000 грн. Доходи від здачі оцінюваного об’єкта в оренду очікуються в розмірі 57 000 грн на рік.

№ 3. Постановка завдання: Розрахувати ціну продажу.

Характеристика господарської ситуації: За об’єкт порівняння обрано об’єкт нерухомості, що був проданий недавно за 500 000 тис. грн. Варіант фінансового розрахунку між покупцем і продавцем та-кий: 200 000 тис. грн покупець виплатив продавцеві на дату реєстра-ції угоди, а інші 300 000 тис. грн відповідно до договору між покупцем

 

Тема 7. Оцінка об’єктів нерухомості методом порівняльного аналізу продаж

і продавцем оформлені як іпотечний кредит, отриманий покупцем від продавця за 10 років при ставці 10% річних на умовах щомісячного погашення заборгованості.

№ 4. Постановка завдання: Розрахуйте підсумкову величину вартості власного капіталу підприємства «Фаетон».

Характеристика господарської ситуації: Підприємство «Фаетон»

є найбільшим у даному секторі послуг, його частка на ринку досягає

20%. Фірма не має пільг по оподатковуванню. Частка устатку вання в

активах підприємства становить 60%. Фірма не має дочірніх підприємств, у той час як аналоги мають родинну мережу дочірніх компаній. Частка активів-аналогів, представлена контрольними пакетами

акцій дочірніх фірм, коливається в діапазоні 15–30%. Підприємство

має потребу в терміновій реконструкції гара жа. Витрати на реконструкцію становлять 200 тис. грн. На дату оцінки виявлений недолік

власного оборотного капіталу 1300 тис. грн. Підприємству належить

спортивний комплекс, ринкова вартість якого дорівнює 8500 тис. грн.

1. Виторг від реалізації, тис. грн     20 000

Витрати, тис. грн      15 000

У тому числі амортизація    3 000

Сума сплачених відсотків, тис. грн            1 800

Ставка податку на прибуток, %      55

Балансова вартість чистих активів, тис. грн         22 000

Мультиплікатори:

а)         ціна/чистий прибуток          15

б)         ціна/грошовий потік до сплати податків 8

в)         ціна/виторг від реалізації      1,9

г)         ціна/балансова вартість активу       2