Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоперевірки : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

1. У чому полягає сутність витратного підходу до оцінки нерухо-мості?

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

2.         Яка сфера застосування підходу?

3.         Поясніть різницю між вартістю відтворення та вартістю замі-щення?

4.         Охарактеризуйте методи розрахунку вартості нового будів-ництва.

5.         Які методи використовуються для розрахунку накопиченого зносу?

Тестові завдання

1.         У разі використання витратного підходу використовується інформація стосовно:

а)         отримання майбутніх прибутків;

б)         витрат на будівництво (придбання) об’єкта оцінки з такими

ж параметрами, що і оцінюване майно;

в)         продажу об’єктів-аналогів.

2.         Вартість відтворення і вартість заміщення за сутністю:

а)         однакові категорії;

б)         різні категорії.

3.         Вартість відтворення — це:

а)         витрати на створення об’єкта, ідентичного тому, що оцінюється;

б)         витрати на будівництво земельних покращень, які мають

таке ж саме функціональне призначення, що й об’єкт оцінювання, із використанням сучасних стандартів, матеріалів,

дизайну в поточних цінах.

4.         Вартість заміщення — це:

а)         витрати на створення об’єкта, ідентичного тому, що оцінюється;

б)         витрати на будівництво земельних покращень, які мають

таке ж саме функціональне призначення, що й об’єкт оцінювання, із використанням сучасних стандартів, матеріалів,

дизайну в поточних цінах.

 

Тема 5. Оцінка об’єктів нерухомості за витратним підходом

5.         Витратний підхід є найбільш привабливим для оцінювання:

а)         об’єктів нового будівництва;

б)         інвестиційних проектів.

в)         земельної ділянки;

г)         залогових об’єктів.

6.         Витратний підхід недоцільно використовувати:

а)         під час оцінки об’єктів, що реконструюються;

б)         для оцінки об’єктів незавершеного будівництва;

в)         при оцінці об’єктів, ринок купівлі-продажу яких існує та достатньо розвинутий;

г)         під час приватизації.

7.         Серед видів зносу вирізняють:

а)         фізичний та функціональний;

б)         фізичний та зовнішній;

в)         функціональний та економічний;

г)         фізичний, функціональний та зовнішній

8.         Функціональне знецінення — це втрата вартості внаслідок:

а)         невідповідності функціональних характеристик об’єктів нерухомості сучасним вимогам для даного типу об’єктів;

б)         дії соціально-економічних факторів зовнішнього середовища;

в)         впливу фізичних, кліматичних та інших факторів або неправильної експлуатації об’єкта.

9.         Зовнішній знос формується внаслідок:

а)         невідповідності функціональних характеристик об’єктів нерухомості сучасним вимогам для даного типу об’єктів;

б)         дії соціально-економічних факторів зовнішнього середовища;

в)         впливу фізичних, кліматичних та інших факторів або неправильної експлуатації об’єкта.

10.       Знос, зумовлений частковим або повним фізичним руйнуванням будівельних конструкцій, чи неправильною експлуатацією об’єкта, — це:

а) фізичний знос;

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

б)         функціональний;

в)         зовнішній.

11.       Фізичний знос може бути:

а)         зносом, який можливо усунути;

б)         зносом, що неможливо усунути;

в)         таким, що зазначений у пунктах а) та б).

12.       Який вид зносу носить характер зносу, що не усувається:

а)         фізичний знос;

б)         функціональний;

в)         зовнішній.

Розрахункові завдання

№ 1. Постановка завдання: Визначити розмір економічного зносу.

Господарська ситуація: Магазин, площею 500 м2 через розташу-вання у старому районі міста і зменшення населення, почав втрачати клієнтів. Протягом року втрати в орендній платні склали 10$ на мі-сяць з 1 м2. Звичайний річний рентний мультиплікатор для аналогіч-ного об’єкта дорівнює 2,7.

№ 2. Постановка завдання: Визначити втрати від надлишкових покращень.

Вихідні дані: Поверхи будинку мають надлишкову висоту. Віднов-на вартість даного будинку — 174 900 у.о., а поточна відновна вартість аналогічного будинку, але з нормальною висотою, — 172 900 у.о. Фі-зичне зношення об’єкта — 30%. Додаткові щорічні витрати, пов’язані з висотою поверхів — 500 у.о. Коефіцієнт капіталізації — 10%

№ 3. Постановка завдання: Визначити витратним підходом вар-тість дачі.

Вихідні дані:

—        площа дачі = 100 м, вартість 1 м — 2000 грн;

—        площа гаража = 60 м, вартість 1 м — 1000 грн;

—        вартість усіх інших споруд на дачі — 20000 грн;

 

Тема 5. Оцінка об’єктів нерухомості за витратним підходом

—        усунений фізичний знос дачі — 30 000 грн;

—        неусунений фізичний знос дачі — 20 000 грн;

—        усунене функціональне старіння — 10 000 грн;

—        ринкова вартість земельної ділянки — 50 000 грн.

№ 4. Постановка завдання: Розрахувати абсолютний розмір зне-цінення об’єкта під впливом фізичного зносу.

Вихідні дані: Фізичний знос окремих елементів будинку характе-ризується такими даними:

Елементи       Ступінь зносу            Питома вага

 

Фундамент    15%     12%

Перекриття    7%       9%

Підлоги          30%     7%

Перегородки  20%     11%

Первісна вартість об’єкта — 200 000 грн.

№ 5. Постановка завдання: Оцінити ефективний вік покращень будівлі за результатами продажу.

Вихідні дані: Вартість продажу — 75 тис. дол., вартість земельної ділянки визначена за ринковим підходом, виходячи з такої інформа-ції: подібна земельна ділянка була продана за 20 тис. дол. і відомі певні коригування: умови продажу гірші на 7%, фізичні характеристики ді-лянки гірші на 5%, але форма ділянки та її місце розташування кращі відповідно на 3% та 10%. Вартість відтворення будівлі — 74 тис. дол., а термін економічного життя споруди 110 років.