Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Методи розрахунку вартості відтворення та заміщення : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

2. Методи розрахунку вартості відтворення та заміщення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

У практиці оціночної діяльності застосовуються чотири взаємо-по в’язаних методичних прийоми розрахунку вартості відтворення та вартості заміщення: кількісний метод, метод вартості конструктивних елементів, метод порівняльних одиниць та метод об’єктів-аналогів.

Кількісний метод (інша його назва — відповідно до кошторису ви-трат на будівництво) — це оцінка об’єкта на основі повного коштори-су витрат на його будівництво. Сутність цього методичного прийому полягає у складанні кошторису будівництва оцінюваного об’єкта в сучасних умовах. Це найбільш трудомісткий метод, але він може бути

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

значною мірою полегшений, якщо є старі кошториси будівництва оцінюваного об’єкта. Якщо ж такі відсутні, то експерт-оцінювач може звернутися до послуг спеціаліста зі складання кошторисів, який роз-робить новий кошторис для цього об’єкта, із використанням єдиних норм розцінок, індексів цін на будівельно-монтажні роботи, кошто-рисних норм і правил та іншої необхідної документації.

Визначення вартості об’єкта за вартістю конструктивних еле-ментів — це оцінювання нерухомості на основі розміру вартості ство-рення його основних елементів. Використовуються дані про вартість різних елементів (компонентів чи складових частин) будинку. Ком-понентами можуть бути: фундамент, стіни, перегородки, перекриття, покрівля, інженерне устаткування, обладнання та ін. Компоненти пе-ремножуються на їх укрупнені вартісні показники.

Метод порівняльних одиниць — витрати на спорудження одинич-ного показника вибраного об’єкта-аналога збільшуються залежно від кількості таких одиничних показників в об’єкті, що оцінюється й до-даються. Одиницею виміру вартості у даному методі є уніфікований показник споживчої корисності оцінюваного майна (1 м2 загальної площі приміщень, 1 м3 ємності складських приміщень, 1 машино-місце гаражів та стоянок машин тощо).

Метод об’єктів-аналогів. Вартість об’єкта оцінки визначається за вартістю об’єкта-аналога. При необхідності виконується коригуван-ня по сукупності їх конструктивних відмінностей.

Перший та другий методичні підходи використовуються, як пра-вило, відносно недобудованих об’єктів, які можуть бути добудова-ні, у тому числі і зі зміною їх функціонального призначення, а та-кож відносно функціонально та конструктивно нетипових об’єктів. В основу цих методичних підходів покладено визначення вартості відтворення об’єктів нерухомості. Третій та четвертий підходи ви-користовують, як правило, до об’єктів, що будувалися за типовими проектами, або якщо відновлення об’єкта є недоцільним у його пер-вісному вигляді за будівельним проектом і функціональним призна-ченням. Основою цих методичних підходів є визначення вартості заміщення.

 

Тема 5. Оцінка об’єктів нерухомості за витратним підходом