Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Узгодження результатів отриманих за допомогою різних підходів : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

3. Узгодження результатів отриманих за допомогою різних підходів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Узгодження результатів оцінки — визначення кінцевого роз-міру вартості об’єкта оцінки на основі результатів, отриманих за допомогою різних підходів та методів оцінки. Адже, результатом застосування різних підходів оцінювання щодо одного й того ж самого об’єкта є одержання різних значень вартості. Остаточний висновок про вартість робиться за сукупністю одержаних резуль-татів, які, як правило, повинні бути близькими. Істотні розбіжності вказують або на помилки в розрахунках, або на незбалансованість ринку.

Кінцевий розмір вартості об’єкта, що оцінюється може визнача-тися двома способами: як середньоарифметична величина або мате-матичним зважуванням.

Розрахунок середньоарифметичної величини є найпростішим, але й найбільш неадекватним, оскільки не враховує внутрішні та зо-внішні фактори, що впливають на вартість об’єкта. На практиці, як правило, цим методом не користуються, натомість, вартість, зазви-чай, визначається шляхом суб’єктивного зважування кінцевих ре-зультатів оцінювання за формулою:

п

В =YB.xZ.,

о / і г    г

і=1

де В — кінцева вартість об’єкта оцінки;

В. — вартості об’єкта оцінки, визначена г'-м підходом (або ме-тодом): усі використані методи чи підходи оцінки вільно нумеру-ються;

і = 1, ..., п — кількість застосованих підходів (методів) оцінки;

Z. — питомий коефіцієнт г'-го підходу (методу) оцінки.

Наприклад, для визначення вартості одного з об’єктів, оцінюва-чем були використані два підходи: доходний та витратний (відсут-ність об’єктів-аналогів не дала змогу застосувати порівняльний під-хід до оцінки цього майна). Визначення кінцевого розміру вартості об’єкта оцінки на основі отриманих результатів, представлена у таб-лиці 4.1.

 

Тема 4. Загальна характеристика процесу оцінки вартості майна