Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Основні підходи і методи оцінки вартості підприємства : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

2. Основні підходи і методи оцінки вартості підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Оцінка підприємства являє собою впорядкований цілеспрямова-ний процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта в умовах конкретного ринку. Метою цього процесу є розрахунок у грошовому виразі вартості, яка може бути найбільш вірогідною продажною ці-ною та характеризувати властивості об’єкта як товару.

Існує велика кількість методик оцінки вартості бізнесу, які групу-ються спеціалістами в рамках доходного, майнового (витратного) та порівняльного підходів. Кожен з трьох названих підходів передбачає використання в роботі властивих йому методів.

Основа доходного підходу — уява про вартість об’єкта як про ек-вівалент усіх очікуваних доходів, які цей об’єкт здатен принести сво-єму власнику у майбутньому при його розумному використані.

Доходний підхід побудований на визначенні поточної вартості майбутніх доходів підприємства та включає:

—        метод капіталізації чистого прибутку;

—        метод дисконтування грошових потоків.

Метод капіталізації прибутку доцільно застосовувати, якщо очі-кується стабільна доходність бізнесу. Коли ж неможливо зробити прогноз відносно стабільності доходів бізнесу або постійних темпів їх зростання, доцільно використовувати метод дисконтування гро-шового потоку. Цей метод особливо успішно застосовувати у сферах бізнесу, де фінансовий стан компанії залежить від укладених угод, а також при оцінюванні порівняно молодих підприємств, які ще не за-кріпилися на ринку та мають високий ступінь ризику бізнесу.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Взагалі методи доходного підходу використовують, коли є мож-ливість обґрунтовано визначити майбутні грошові доходи оцінюва-ного підприємства. Основною перевагою методів цього підходу є вра-хування майбутніх умов діяльності підприємства: умов формування цін на продукцію, майбутніх капіталовкладень, умов ринку, на якому функціонує підприємство та інших факторів.