Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

ОЦІНКА БІЗНЕСУ ТА НЕРУХОМОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

 

ББК 65.281-86я73 УДК 332.6(075.8) О-93

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1454 від 20.06.2008)

Рецензенти:

Сабадирьова А. Л. — кандидат економічних наук, доцент; Маркітан О. С. — кандидат економічних наук, доцент; Карпов В. А. — кандидат економічних наук, доцент.

Укладачі:

Кучеренко Віктор Романович — доктор економічних наук, професор; Квач Ярослав Петрович — кандидат економічних наук, доцент; Сментина Наталля Валентинівна — кандидат економічних наук, доцент; Улибіна Валентина Олексіївна — кандидат економічних наук, доцент.

Кучеренко В. Р., Квач Я. П., Сментина Н. В., Улибіна В. О.

О-93 Оцінка бізнесу та нерухомості. Навч. пос./ Кучеренко В. Р., Квач Я. П., Сментина Н. В. та ін. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 200 с.

ISBN 978-966-364-935-1

У посібнику подані теоретичні та практичні питання експертної оцінки; розібрані підходи та методи оцінки бізнесу та нерухомості; наведені практичні приклади та за-дачі, що полегшують засвоєння теоретичного матеріалу. Представлена характеристика правової бази оціночної діяльності в Україні. Видання містить питання для самопере-вірки у кінці кожної теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал.

Даний посібник підготовлено для студентів економічних спеціальностей ви-щих навчальних закладів з метою надання їм методичної допомоги у досконально-му вивченні навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу та нерухомості». Він допоможе студентам у підготовці до практичних, семінарських занять, а також буде сприяти більш ефективному проведенню лекційних занять у формі прямого діалогу зі студен-тами, більш глибокому розумінню сутності проблем, що вивчаються, розширенню теоретико-пізнавального рівня майбутніх економістів.

ББК 65.281-86я73 УДК 332.6(075.8)

ISBN 978-966-364-935-1     © Кучеренко В. Р., Квач Я. П.,

Сментина Н. В., Улибіна В. О., 2009 © Центр учбової літератури, 2009