Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Характеристика основних об’єктів нерухомості : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

2.2. Характеристика основних об’єктів нерухомості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Основними об’єктами нерухомості є земельна ділянка та земель-ні поліпшення.

Земельна ділянка — частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї права-ми. Під час оцінки, земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні або простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних покращень.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Земельне поліпшення — результати будь-яких заходів, що при-зводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вар-тості. До земельних покращень належать матеріальні об’єкти, розта-шовані в межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без знецінення цих об’єктів та зміни їх призначення, а також резуль-тати господарської діяльності або проведення певного виду робіт, що спричинили зміну рельєфу, умов освоєння земельної ділянки. Земельними поліпшеннями є будинки (житлові та нежитлові), спо-руди, передавальні пристрої та багаторічні насадження.

Будинки — це земельні поліпшення, в яких розташовані примі-щення для перебування людини, розміщення рухомого майна, збе-реження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо. Як основні конструктивні елементи будинки мають стіни й дах.

Якщо будинки примикають один до одного і мають спільну стіну, але кожен із них є самостійним конструктивним цілим, їх вважають окремими об’єктами. Зовнішні прибудови до будинку, що мають само-стійне господарське значення, окремо розташовані будинки котелень, а також надвірні будівлі (склади, гаражі, огородження, сараї, забори, ко-лодязі та ін.) є самостійними об’єктами. Вбудовані приміщення, призна-чення яких інше, ніж призначення будинку (наприклад, у житловому будинку є вбудовані приміщення, що призначені під магазин, перукар-ню, відділення зв’язку, банку тощо), входять до складу цього будинку. До складу будинку входять внутрішні комунікації, необхідні для екс-плуатації будинку: система опалення з устаткуванням, включаючи ко-тельну установку; внутрішня мережа водопроводу, газопроводу, кана-лізації з усіма пристроями; внутрішня мережа електроосвітлювальної електропроводки; внутрішні телефонні і сигналізаційні мережі; ліфти.

Окремо розглядаються житлові будинки та не житлові.

До житлових будинків відносять будинки, призначені для по-стійного проживання, різні приміщення, що використовуються для житла, а також історичні пам’ятки, ідентифіковані, в основному, як житлові будівлі.

До складу нежитлових будинків входять будівельно-архітектурні об’єкти, призначенням яких є створення умов для виробничого процесу (наприклад, цехи, адміністративні будівлі підприємства), соціально-культурного обслуговування (наприклад, бібліотеки), збе-реження матеріальних цінностей (склади).

 

Тема 2. Бізнес та нерухомість як об’єкти експертної оцінки

Споруди — це інженерно-будівельні об’єкти, призначені для ство-рення й виконання спеціальних технічних функцій (наприклад, дам-би, шахти, тунелі, дороги, греблі, мости), або для обслуговування на-селення (стадіони, басейни).

Передавальні пристрої створені для виконання спеціальних функцій з передачі енергії, речовини, сигналу, інформації будь-якого походження та виду на відстань (наприклад, лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв’язку тощо).

Багаторічні насадження — види штучних багаторічних насад-жень незалежно від віку: плодово-ягідні, захисні, декоративні, озе-ленювальні насадження всіх видів; штучні насадження ботанічних садів, науково-дослідних організацій.