Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Методичні прийоми економічного аналізу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

2.2. Методичні прийоми економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Розглянемо детально спеціальні прийоми економічного аналізу, які найчастіше використовуються в практиці аналітичної роботи.

Порівняння — найбільш ранній і найбільш розповсюджений при-йом аналізу. З цього прийому по суті і починається економічний ана-ліз.

Теорія і практика економічного аналізу виробили ряд методів порівняння економічних показників з метою визначення відхилень і встановлення причин, які зумовили ці відхилення. З цією метою фактичні дані порівняються з плановим завданням, нормативами, даними попередніх періодів, середньогалузевими показниками, внут-рішніми і зовнішніми стандартами, показниками передових підпри-ємств.

Якщо всі показники, з якими порівнюються фактичні дані, вва-жати базовими, то в результаті порівняння отримують абсолютне від-хилення як різницю між значеннями фактичного рівня і базою, і від-носне відхилення як частку від ділення абсолютного відхилення на рівень базового значення і множення отриманого результату на 100.

Слід пам’ятати, що для об’єктивного порівняння показників не-обхідно фактичні і базові дані привести до єдиних цін та умов фор-мування.

2. Методологія економічного аналізу

В американській економічній літературі порівняння фактичних результатів зі встановленими завданнями відносяться до контролю, а порівняння варіантів можливих рішень або фактичного виконання з можливими варіантами — до економічного аналізу.

Балансовий прийом — використовується для відображення двох груп взаємозв’язаних і урівноважених економічних показників. Він ви-користовується для аналізу використання робочого часу, аналізу сиро-винних і матеріальних ресурсів. Балансовий метод може бути викорис-таний для оцінки забезпеченості підприємства основними фондами і особливо їх активної частини — устаткуванням, машинами, приладами.

Розглянемо приклад використання балансового методу на основі балансу основних фондів за первинної вартості, формула якого має такий вигляд:

ОФп+П =В+ОФк ,    (2.1)

де  ОФп — вартість основних фондів на початок періоду; П — придбано основних фондів за звітний період; В — вибуло основних фондів за звітний період; ОФк — вартість основних фондів на кінець періоду.

На підставі наведеної вище формули можна розрахувати будь-який із показників, якщо відомі значення решти. Так, вартість осно-вних фондів на кінець року дорівнює:

ОФк=ОФп+П -В .     (2.2)

Сальдовий метод — як різновид балансового методу використо-вується в тих випадках, коли відомий вплив на досліджуваний по-казник всіх факторів, крім одного, а прямий розрахунок його впливу утруднений.

В такому випадку вплив зазначеного фактора визначається як рі