Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_62f214ffa2775b39c611e67c43fe3616, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.2. Загальна оцінка балансу підприємства : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

7.2. Загальна оцінка балансу підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Баланс складається із двох рівновеликих частин - активу і пасиву.

Актив- від латинського aktivus - діяльний, діючий.

Пасив- від латинського passivus - пасивний, недіяльний.

Однак ці терміни в бухгалтерському обліку втратили свій первіс-ний смисл і тому мають певною мірою умовне значення.

В активі балансу відображаються вартість майна і боргових прав; в пасиві - джерела фінансових ресурсів і зобов’язання підприємства по позиках і кредиторській заборгованості.

Кожен із цих засобів і джерел покриття називаються статтею, а близькі за економічним змістом статті об’єднуються у розділи, а все-редині їх - у групи.

Уміння читати й аналізувати баланс - означає знати зміст кож-ної його статті, способи її оцінки та взаємозв’язок з іншими статтями; характер можливих змін кожної статті і вплив їх на фінансовий стан підприємства.

Показники, які містяться в балансі підприємства (Ф № 1), є мо-ментними, тому аналіз лише за даними балансу проводиться за зна-ченнями їх на початок і кінець звітного періоду.

Загальний аналіз балансу підприємства включає:

— порівняльний аналіз темпів зміни валюти балансу (підсумко-ве значення активу або пасиву); обсягу реалізації, величини прибутку;

Частина III. Фінансовий аналіз

—        горизонтальний аналіз балансу;

—        вертикальний аналіз балансу.

Фінансовий стан на відміну від фінансових результатів може бути встановлений не за будь-який період, а на певну конкретну дату цього періоду, оскільки система показників «Балансу» є моментною (система моментних показників).

Якщо в аналізі одночасно використовуються інтервальні і мо-ментні показники (дані балансу), то останні слід умовно перетво-рити в інтервальні як півсуму значень на початок і кінець періоду.

Аналітичні показники фінансового стану розраховані за даними фінансової звітності, яка подана в додатку.

В табл. 7.1 наведені темпи зростання валюти балансу і результатів фінансової діяльності.

Таблиця 7.1

Темпи зростання показників

 

Показник        Форма, код, рядка     Попере-дній пері-од, тис. грн         Звітний період, тис. грн       Темпи зрос-тання, % (гр.3:гр.2)×100

А         1          2          3          4

1. Валюта балансу    Ф1,280           6856,5 6714,5 97,9

2. Чистий дохід (ви-ручк