Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Аналіз прибутку від виробництва продукції : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

6.3. Аналіз прибутку від виробництва продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Прибуток промислового підприємства створюється в процесі ви-робництва продукції, хоча реального змісту, форми він набуває тіль-ки після реалізації продукції.

Аналіз прибутку, одержаного в процесі виготовлення продукції, дозволяє оцінити ефективність діяльності виробництва.

Власне, в процесі виробництва приховуються найбільші резерви зростання прибутку підприємства. Тому нарівні з аналізом прибутку від реалізації продукції слід проводити аналіз прибутку від виробни-цтва продукції (табл. 6.2).

Частина III. Фінансовий аналіз

Таблиця 6.2

Аналіз прибутку від виробництва продукції

 

Показник        За планом      За планом на фактич-ний випуск   За звітом        Абсолютне відхилення

(+, –) (гр.3–гр.1)

А         123      4

1. Товарна продукція в оптових цінах, тис. грн ( ∑ pq )  8819    8925    8994    +175

2.   Повна   собівартість товарної продукції, тис. грн (∑ zq )       7838    7808    8103    +265

3. Прибуток від вироб-ництва   товарної   про-дукції, тис. грн (∑ pq –∑ zq =П), (р.1–р.2)     981      1117    891            -90

Отже, як свідчать дані табл. 6.2, за звітний період підприємство знизило обсяг прибутку у порівнянні з планом на 90 тис. грн.

На відхилення від планової величини прибутку діють такі чин-ники:

—        зміна обсягу продукції;

—        зміна структури випущеної продукції;

—        зміна собівартості продукції;

—        зміна цін на продукцію. Позначимо:

qпл; q1 — виробництво певного виду продукції у натуральному ви-мірі відповідно за планом і звітом;

zпл; z1 — собівартість одиниці продукції відповідно за планом і за звітом;

П — відповідний прибуток.

Розрахуємо вплив окремих факторів на зміну прибутку від ви-робництва продукції:

6. Аналіз фінансових результатів

—        зміна цін — необхідно зіставити фактичну суму прибутку з

тією, яка б могла бути одержана за умови збереження плано-

вого рівня цін:

(ZJP\Q\ - X гі#1) - (X РплЧї - X гА ) = XР& - ЛРплЧї =

= 8994 — 8925 = +69 тис. грн;

—        зміна собівартості — слід фактичну суму прибутку за умови

збереження цін на плановому рівні зіставити з плановим при-

бутком, перерахованим на фактичний обсяг і асортимент ви-

готовленої продукції:

(Т,РплЯ! -ZгА)-(ЕP™qi -X2плЯі) = Z2плЯі -ZгА = = 7808 — 8103 = -295 тис. грн;

—        зміна обсягу реалізації — зміна обсягу прибутку прямо пропо-

рційна зміні обсягу продукції:

j =/J '  д =        = 1,012,

"    2>Л    8819 тобто фізичний обсяг продукції виріс на 1,012х 100 - 100 = 1,2%. Звідси прибуток під впливом зміни обсягу продукції також зміниться на 1,2%:

(У_,РплЯш -/_,2плЯпл)'(^а -1) = 981-0,012 = +11,8 тис. грн.

—        зміна асортименту продукції:

(У.РПЛЧІ -'Y,zwilli)-nwi I = (8925-7808)-981-1,012 = +124,2 тис. грн.

Балансова перевірка:

69 + (-295) + 11,8 + 124,2 = -90 тис. грн,

тобто розрахунки правильні, оскільки сукупний вплив всіх фак-торів дорівнює зміні фактичного прибутку в порівнянні з планом (табл. 6.2).

Аналіз результатів факторного аналізу свідчить, що зменшення прибутку у порівняння з планом викликаний тільки одним чинни-ком — зростанням собівартості продукції, що було підкреслено при аналізі витрат на 1 грн продукції.

Частина III. Фінансовий аналіз