Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3. Аналіз матеріальних ресурсів 4.3.1. Завдання і напрямки аналізу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

4.3. Аналіз матеріальних ресурсів 4.3.1. Завдання і напрямки аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Нормальне функціонування виробництва вимагає повноцінного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Згідно з П(С)БО № 9, п. 6 матеріальними ресурсами треба вва-жати запаси предметів праці, які включають сировину, основні ма-теріали, комплектуючі вироби та інші матеріали, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуго-вування виробництва та адміністративних потреб, і наявність яких є необхідною умовою ритмічної роботи підприємства.

Враховуючи, що в більшості галузей матеріального виробництва матеріальні ресурси займають найбільшу частку у витратах на вироб-ництво, їх необхідно постійно поповнювати.

Звідси основним завданням матеріально-технічного постачання (МТП) є безперебійне і комплексне забезпечення підприємства ма-теріальними ресурсами для виконання виробничої програми з міні-мальними витратами. В ході аналізу забезпеченості і використання матеріальних ресурсів слід розглядати:

—        відповідність плану постачання вимогам виробництва;

—        організаційні форми і види постачання;

—        виконання плану поставок матеріальних ресурсів (джерела, терміни, види тощо);

—        забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами;

—        вплив забезпеченості ресурсами на виконання виробничої програми;

—        вплив факторів на матеріалоємність продукції;

Частина II. Управлінський аналіз

—        ефективність використання матеріальних ресурсів;

—        використання відходів виробництва;

—        стан і динаміка виробничих запасів;

—        резерви зниження матеріалоємності продукції за рахунок по-кращення використання матеріалів;

—        прямі зв’язки підприємства з постачальниками і питому вагу матеріальних ресурсів, які надходять по прямих поставках, до загального обсягу їх надходження.

Вивчають своєчасність укладання договорів на поставку матері-альних ресурсів з уточненням умов поставок.

Джерелами інформації для аналізу забезпеченості і викорис тання матеріальних ресурсів є дані статистичної звітності про наявність і використання матеріальних ресурсів, плани матеріально-технічного постачання, матеріали бухгалтерського обліку і оперативної інфор-мації цехів, відділу постачання, нормативно-довідкові дані тощо.