Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Аналіз основних фондів підприємства 4.2.1 Завдання, напрямки і джерела аналізу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

4.2. Аналіз основних фондів підприємства 4.2.1 Завдання, напрямки і джерела аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

магниевый скраб beletage

При сучасному високому технічному рівні промислового вироб-ництва величина і прогресивність основних виробничих фондів, їх технічний стан значною мірою визначають потенційні можливості промислового виробництва, його потужність.

З цього твердження випливає потреба в аналізі забезпеченості ви-робництва основними фондами, їх технічного стану і використання, а також оцінку їх впливу на зростання обсягу продукції і виконання плану виробництва.

Основними завданнями аналізу є:

— забезпеченість основними фондами підприємства і його струк-турних підрозділів — відповідність величини, складу і техніч-ного рівня фондів потребам в них;

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

—        виконання завдання зі зростання і оновлення основних фон-дів;

—        технічний стан основних фондів;

—        ступінь використання основних фондів і факторів, що вплива-ють на її рівень;

—        оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та устаткування;

—        стан невиробничих основних фондів — зміни в забезпеченос-ті працівників житлом, дитячими установами, поліклініками, спортивними спорудами тощо.

У відповідності з цими завданнями аналіз основних фондів про-водиться в таких напрямках:

—        структура основних фондів;

—        наявність стан і рух основних фондів;

—        використання основних фондів, виробничих потужностей, площ і обладнання;

—        резерви збільшення випуску продукції та підвищення рівня інших показників за рахунок кращого використання засобів праці.

Інформаційною базою аналізу є статистична звітність форма № 11-03 «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)» — річна; форма № 1 «Баланс»; форма № 5 «Примітка до річ-ної фінансової звітності» — річна; статистичні звітності з виробни-цтва і праці; паспорт окремих видів устаткування та інші внутрішньо-виробничі документи.