Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 4.1.1. Завдання і джерела аналізу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 4.1.1. Завдання і джерела аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Аналіз показників з праці і заробітної плати орієнтований голо-вним чином на підвищення продуктивності праці, що сприяє знижен-ню собівартості продукції, зростанню прибутку і рентабельності.

Аналіз трудових ресурсів в ринкових умовах стає особливо акту-альним, оскільки робоча сила має вартісну оцінку, а отже є конку-рентною на ринку праці.

Склад, кваліфікація і використання трудових ресурсів, їх відно-шення до праці в умовах НТП відіграють вирішальну роль в успішній діяльності підприємства.

В процесі аналізу трудових ресурсів вирішуються такі завдання:

—        аналіз забезпеченості підприємства і його підрозділів робочою силою, її склад, стан, рух, професійний рівень;

—        аналіз використання робочого часу;

—        оцінка трудомісткості продукції;

—        аналіз рівня виконання норм виробітку;

—        оцінка рівня продуктивності праці, фактори її росту;

—        виявлення резервів зростання продуктивності праці;

—        оцінка впливу трудових факторів на обсяг виробництва про-дукції;

—        аналіз складу і структури фонду оплати праці;

—        оцінка співвідношення між темпом зростання продуктивності праці і темпом зростання середньої заробітної плати.

В процесі аналізу визначають ступінь виконання плану і динаміку показників; вплив факторів на зміну досліджуваних показників; при-чини відхилення від плану, рівня попереднього періоду і нормативів; резерви підвищення продуктивності праці і мобілізацію цих резервів.

Джерелами інформації для проведення аналізу служить статис-тична звітність:

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

—        форма № 1 — підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства» — річна;

—        форма № 1-ПВ «Звіт з праці» — місячна;

—        форма № 1-ПВ «Звіт з праці» — квартальна;

—        форма № 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» — річна;

—        форма № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу» — пів-річна.

Крім перерахованих статистичних звітностей в аналізі викорис-товуються дані статистичних звітностей з продукції, наведених у по-передньому розділі, показники бухгалтерської і оперативної звітнос-ті, матеріали фотографій робочого дня і хронометражу тощо.