Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Поясність, яким чином оцінюється напруженість плану вироб-ництва?

2.         За якою методикою проводиться аналіз виконання плану та ди-наміки виробництва і реалізації продукції?

3.         Як проводиться аналіз асортименту і структури продукції?

4.         Яким чином привести вартість продукції у порівняні ціни?

5.         Назвіть способи оцінки виконання зобов’язань, контрактів

тощо.

6.         Які показники характеризують ритмічність і рівномірність ви-робництва, і яким чином вони розраховуються?

7.         Назвіть систему показників, що характеризують якість продук-ції.

8.         За яким способом оцінюються середня бальність та середня сортність?

9.         За допомогою яких показників оцінюється чутливість спожи-вачів до зміни цін і доходів?

10.       Розкрийте сутність індексу сезонності та напрямки його ви-

користання в економічному аналізі та плануванні.

Тести для самоконтролю знань

1.         Оцінка напруженості плану визначається як відношення:

а)         фактичного обсягу продукції до планового завдання;

б)         фактичного обсягу продукції до планової середньої потужності;

в)         планового обсягу виробництва до планової середньої потужності.

2.         Виконання плану за асортиментом продукції визначається за

способом:

а)         порівняння;

б)         коефіцієнта варіації;

в)         заліку.

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

3.         Між обсягом виготовленої продукції і виручкою від реалізації

можуть бути такі співвідношення:

а)         обсяг виготовленої продукції більше виручки від реалізації про-

дукції;

б)         обсяг виготовленої продукції менше виручки від реалізації про-

дукції;

в)         обсяг виготовленої продукції дорівнює виручці від реалізації про-

дукції;

г)         всі відповіді вірні.

4.         Оновлення асортименту продукції — це:

а)         збільшення обсягу продукції;

б)         розширення асортименту продукції;

в)         виробництво якісно нових, більш досконалих видів продукції.

5.         Ритмічний випуск продукції — це:

а)         однаковий випуск продукції за рівні проміжки часу;

б)         випуск продукції відповідно до встановленого завдання на кож-

ний окремий відрізок часу;

в)         поступове нарощування обсягу продукції в окремі проміжки часу.

6.         Про підвищення рівня якості продукції свідчать такі дані:

а)         значення середньої сортності збільшилось;

б)         значення середньої сортності скоротилось;

в)         значення середньої ціни залишилось незмінною.

7.         Про ефективність маркетингової політики за ритмічної роботи

підприємства свідчить:

а)         зростання залишків готової продукції на складі;

б)         скорочення залишків готової продукції на складі;

в)         залишки готової продукції на складі залишилися незмінними.

8.         Скорочення пропозиції продукції в умовах зростання попиту

на неї супроводжується:

а)         зростанням кількості продукції і зниженням ціни на неї;

б)         зростанням ціни на продукцію;

в)         зростанням кількості продукції і ціни на неї;

г)         скороченням ціни і кількості продукції.

Частина II. Управлінський аналіз

Практичні завдання для самоконтролю знань

Завдання 1. За даними табл. 1 оцініть:

а)         виконання плану з обсягу продукції;

б)         виконання плану з асортименту;

в)         виконання плану держзамовлень;

г)         планову і фактичну структуру продукції;

д)         відхилення фактичного випуску від плану.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 1

 

Вид продукції            Ціна за 1 т

продукції,

тис. грн          Кількість продукції, т

 

           

            За планом      Фактично       Державне замовлення

 

           

           

           

            Замовлено     Фактично поставлено

А         1          2          3          4          5

К         200      100      105      90        95

Л         250      120      110      110      100

М        150      200      210      190      190

Н         100      50        55        40        45

Завдання 2. За даними табл. 2 дайте оцінку виконання плану з

сортності продукції.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 2

 

            Оптова

ціна,

грн      Коефі-цієнт якості                 План                           Звіт

Сорт  

           

            Кіль-кість, т   Питома вага, %         Сума, тис. грн           Кіль-кість, т   Питома вага, %         Сума, тис. грн

1          2          3          4          5          6          7          8          9

Вищий            100      1,0       1200    ?          ?          1300    ?          ?

Перший          80        0,8       600      ?          ?          800      ?          ?

Другий           60        0,6       200      ?          ?          400      ?          ?

Разом  X         X         2000    100,0   ?          2500    100,0   ?

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

Завдання 3. За даними табл. 3 визначте відхилення вартості про-дукції у звітному році у порівнянні з попереднім по кожному виду продукції — в цілому, у тому числі під впливом змін:

а)         кількості продукції у натуральному вимірі;

б)         середньої ціни.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 3

 

Вид продукції            Вироблено продукції, т        Вартість виробленої продукції, тис. грн

 

            Попередній рік          Звітний рік     Попередній рік          Звітний рік

А         1          2          3          4

К         1271    1143    13283  11767

Л         1592    1649    43177  41408

М        160      63        10044  3923

Частина II. Управлінський аналіз