Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.9. Сезонні коливання як елемент дослідження ринку : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

3.9. Сезонні коливання як елемент дослідження ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

При розробці річної виробничої програми, її деталізації по квар-талах, місяцях і окремих видах продукції слід звернути увагу на те, що в процесі господарської діяльності деякі галузі промисловості, торгівлі, побуту стикаються з циклічними коливаннями, які викли-кані сезонним характером виробництва та споживання товарів і по-слуг.

Сезонні коливання — це більш чи менш сталі внутрішньорічні коливання в рядах динаміки, що обумовлені специфічними умовами виробництва і споживання даного товару чи послуг.

Прикладами виробництва, яким притаманні сезонні коливання, є будівництво, товари побутово-культурного призначення (холодиль-ники, мотоцикли тощо), овочеві консерви, хліб, цукор тощо.

Прагнення пом’якшити негативні наслідки сезонних коливань вимагає їх дослідження і оцінки.

Сезонні коливання характеризуються спеціальними показника-ми, які називаються індексами сезонності; сукупність їх створює сезонну хвилю.

Індекс сезонності визначається як процентне відношення серед-ніх однойменних місячних (квартальних) фактичних значень рівнів рядів динаміки до середньорічних значень рівнів за досліджуваний проміжок часу:

У

Іс = ^ • 100,    (3.22)

У

де   Іс — індекс сезонності;

у{ — середні місячні (або квартальні) значення рівнів; у — загальна середня.

Чисельник уі і знаменник у формули (3.22) розраховуються за такими формулами:

п

ТиУ*

у =—;  (3.23)

п

Частина II. Управлінський аналіз

і>- it»,

y = —1= ' 1' 1,            (3.24)

m         nm

де y.   — значення показника в г'-му місяці (або кварталі) j-го року

(і = 1; 2; 3;…; m; j = 1; 2; 3;…; п)

Індекс сезонності, крім оцінки сезонних коливань, може бути ви-користаний для розподілу планового (прогнозного) річного обсягу продукції (робіт, послуг) на наступний рік по місяцях (або кварта-лах), скориставшись для цього такою формулою:

[\Q • Іс):т\:100,           (3.25)

де q — планове (або прогнозне) значення показника на і-й місяць (квартал) наступного року ;

Q — планове (прогнозне) значення показника на весь наступний рік;

/   — індекс сезонності;

с

т — кількість місяців (або кварталів).

В табл. 3.14 наведені результати розрахунків індексів сезоннос-ті (сезонної хвилі) та розподілу реалізації хлібобулочних виробів по місяцях планового року за умови, що загальний обсяг реалізації за планом на наступний рік становитиме 98,0 тис. т.

Загальне середньомісячне значення обсягу реалізації розрахова-не таким чином (див. формулу 3.24):

у=—    =              = 7,575.

пт      12-4

Аналіз сезонної хвилі (гр.8) свідчить, що з одного боку, є певна закономірність реалізації продукції протягом року і, з іншого боку, підприємство можна віднести до сезонних виробництв. Все це слід враховувати при плануванні виробництва і реалізації продукції, тим більш, що остання у хлібопекарній промисловості практично збіга-ється з попитом на продукцію.

Збіг підсумку гр.9 з плановим завданням реалізації продукції на рік свідчить про коректність використання формули (3.25) для роз-поділу плану виробництва на окремі періоди.

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

Таблиця 3.14

Оцінка сезонних коливань обсягу реалізації хлібобулочних виробів (тис. т)

 

Мі-      Роки    Разом за         Середнє         Індекс План

сяць    1-й      2-й      3-й      4-й      чотири роки (гр.2 + + гр.3 + + гр.4 + + гр.5)         значення (yi = гр.6 : 4)            сезонності,

°/ /о

(#,:#)• 100       обсягу реалізації продукції по місяцях на наступ-ний рік

1          2          3          4          5          6          7          8          9

01        5,3       5,4       5,5       6,4       22,6     5,65     74,6     6,1

02        5,4       5,6       5,7       6,7       23,4     5,85     77,2     6,3

03        6,2       6,0       5,9       6,9       25,0     6,25     82,5     6,7

04        6,4       6,6       6,7       7,3       27,0     6,75     89,1     7,3

05        7,0       7,2       7,5       7,7       29,4     7,35     97,0     7,9

06        7,5       7,7       8,0       8,2       31,4     7,85     103,6   8,5

07        8,0       8,1       8,5       8,7       33,3     8,33     110,0   9,0

08        8,5       8,6       8,8       9,1       35,0     8,75     115,5   9,4

09        8,9       9,0       9,2       9,5       36,6     9,15     120,8   9,9

10        8,3       8,5       9,0       9,1       34,9     8,72     115,1   9,4

11        8,0       8,3       8,6       8,4       33,3     8,33     110,0   9,0

12        7,5       7,9       8,3       8,0       31,7     7,93     104,7   8,5

Разом  87,0     88,9     91,7     96,0     363,6   —        1200,0 98,0

Серед-нє зна-чення  —        —        —        —        —        7,575   100,0   —

Частина II. Управлінський аналіз