Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Б. Є. Грабовецький

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

ББК 65.9я73 УДК 65.012.12(075.8) Г 75

Рекомендовано Вченою радою

Вінницького національного технічного університету

(Протокол № 3 від 26.10.2006)

Рецензенти:

Прутська О. О. — доктор економічних наук, професор Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;

Мазур А. Г. — доктор економічних наук, професор Вінницького державного аг-рарного університету;

Мороз О. В. — доктор економічних наук, професор Вінницького національного технічного університету.

Грабовецький Б. Є.

Г 75   Економічний аналіз: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літе-ратури, 2009. — 256 с.

ISBN 978-966-364-922-1

У посібнику розкриті теоретичні основи та практика проведення економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання з метою підвищення аналітичної підготовки студентів і спеціалістів.

Для студентів, аспірантів, слухачів та набувачів другої економічної освіти зі спеціальності «Менеджмент організації».

ББК 65.9я73

УДК 65.012.12(075.8)

ISBN 978-966-364-922-1     © Грабовецький Б. Є., 2009

© Центр учбової літератури, 2009