Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.5. Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

3.5. Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Однією з умов успішної роботи підприємства є ритмічний і рівно-мірний випуск продукції.

Ритмічність виробництва — це випуск продукції відповідно до встановленого завдання на кожний окремий відрізок часу звітного періоду.

Рівномірність — це однаковий випуск продукції за рівні проміж-ки часу.

Частина II. Управлінський аналіз

Порушення ритмічності виробництва погіршує всі економічні по-казники діяльності підприємства і ускладнює його взаємовідносини зі споживачами продукції. Неритмічна робота підприємства призво-дить, зазвичай, до збільшення незавершеного виробництва та залиш-ків готової продукції на складах, зменшення прибутку, погіршення фінансового стану підприємства і нарешті порушення планів (графі-ків) постачання продукції споживачам.

Для аналізу ритмічності виробництва продукції використовуєть-ся питома вага випуску продукції за певний період до усього дослі-джуваного періоду (декади до місяця, місяці до кварталу, квартали до року, місяці до року).

Узагальнюючими показниками ритмічності виробництва є кое-фіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності.

Для оцінки рівномірності виробництва використовується коефі-цієнт рівномірності.

Розрахунки коефіцієнтів ритмічності і рівномірності здійсню-ються за методом заліку (табл. 3.11).

Таблиця 3.11

Аналіз коефіцієнтів ритмічності і рівномірності виробництва

 

Декади           Випуск продукції, тис. грн   Зараховується

у ритмічний

випуск,

тис. грн          Структура випуску, %          Зарахо-вується у рівномірний випуск, %

 

            за планом       фактич-но     

            рівно-мірно    фактич-но     

 

1          2          3          4          5          6          7

І           600      400      400      33,3     20,0     20,0

ІІ         600      600      600      33,3     30,0     30,0

ІІІ        700      1000    700      33,4     50,0     33,4

Разом  1900    2000    1700    100,0   100,0   83,4

 

Коефіцієнт ритмічності дорівнює:

∑гр.4   1700

•100

К

рит

1900

5>2

 

•100 = 89,5%.

 

Це означає, що в строки, встановлені планом, підприємство ви-готовило 89,5% продукції.

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

Коефіцієнт рівномірності становить:

К =^Щ   -100 = 83,4-100 = 83,4%.

р    £гр.5         100

Коефіцієнт аритмічності дорівнює:

Кар = (100-K^): 100 = (100-89,5): 100 = 0,105.

Коефіцієнт варіації визначається за формулою:

v = —-100,     (3.10)

х

де   v — коефіцієнт варіації;

ст — середньоквадратичне відхилення досліджуваного показника;

X — середнє значення досліджуваного показника за плановий пе-ріод, яке розраховується за формулою:

_    £гр.2    1900

х = ^-  =          = 633,

п          3

де п — кількість відрізків часу у досліджуваному періоді (у наведено-му прикладі — це три квартали, п = 3).

Середньоквадратичне відхилення розраховується за формулою:

(Х-Х)

ст=4|-  —.       (3.11)

п

Звідси середньоквадратичне відхилення дорівнює:

/(400-633)2 +(600-633)2 +(1000-633)2

(7 = .1 =252 .

V         3

У відповідності з формулою (3.10) коефіцієнт варіації дорівнює: 252

•100 = 39,8%.

633

Це означає, що випуск продукції по декадах відхилявся від пла-нового завдання. Чим більший коефіцієнт варіації, тим неритмічніше працювало підприємство.

Частина II. Управлінський аналіз

В процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства щодо виробництва продукції, пов’язані з неритмічною роботою, для чого рекомендується провести такі розрахунки:

—        різниця між плановим і зарахованим випуском продукції

1900 — 1700 = 200 тис. грн;

—        різниця між фактичним і можливим випуском продукції, який

обчислюється, виходячи із найбільшого декадного вироб-

ництва

2000 — (1000 3) = –1000 тис. грн;

—        різниця між максимальним і мінімальним декадним випуском

продукції помножена на кількість декад

(1000 — 400) 3 = 1800 тис. грн.

І насамкінець, якщо аналітик в результаті ретельного аналізу пе-ребігу виробничого процесу виявив ознаки аритмічності, він повинен з’ясувати її причини і запропонувати керівництву заходи щодо усу-нення цього явища.