Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 3.1. Завдання і джерела аналізу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 3.1. Завдання і джерела аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

В ринкових умовах виконання плану з виробництва і реаліза-ції продукції у відповідності зі взятими зобов’язаннями (договори, контракти, держзамовлення) є неодмінною умовою нормального функціонування кожного підприємства.

Рівень таких якісних показників, як продуктивність праці, собі-вартість продукції, прибуток, рентабельність багато в чому залежить від виконання плану виробництва і реалізації продукції.

Аналіз виробництва і реалізації продукції повинен здійснюватися у взаємозв’язку з кон’юнктурою ринку (попит і пропозиція на про-дукцію, рівень цін, дії конкурентів тощо).

Основними завданнями аналізу є:

—        перевірка напруженості планових завдань;

—        оцінка виконання плану (держзамовлень, договорів, контрак-тів), складу, якості продукції, ритмічності і рівномірності ви-робництва;

—        виявлення причин відхилення від плану і рівня попередніх пе-ріодів;

—        виявлення резервів росту обсягу виробництва і реалізації про-дукції, підвищення якості продукції, забезпечення ритмічнос-ті і рівномірності виробництва;

—        проведення ринкових досліджень.

Для проведення аналізу використовуються такі джерела інфор-мації:

—        статистична звітність:

–  Форма № 1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробни-

цтво про мислової продукції (робіт, послуг)»;

–  Форма № 1-ПЕ «Місячний звіт про економічні показни-ки…»;

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

–  Форма № 1-підприємництво «Звіт про основні показники

діяльності підприємства»; –  Форма № 1П-НПП «Звіт про виробництво промислової

продукції»;

—        бухгалтерська (фінансова) звітність: –  Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

—        планові завдання, контракти, договори, держзамовлення;

—        нормативи, стандарти тощо;

—        оперативний звіт про виробництво, відвантаження і реаліза-цію продукції.