Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         В чому полягає сутність методології і методу економічного ана-лізу?

2.         В чому полягає суть прийому порівняння, і в яких напрямках він застосовується?

3.         Розкрийте зміст логічного прийому «елімінування», і де він ви-користовується в економічному аналізі?

4.         Які прийоми використовуються для проведення факторного аналізу?

5.         В чому полягає суть та напрямки використання способу ланцю-гових підстановок?

6.         В чому полягає суть способів абсолютних і відносних різниць? Яка послідовність реалізації цих прийомів?

7.         За допомогою яких прийомів оцінюється виконання плану та динаміка економічних показників?

8.         Які види середніх величин використовуються в економічному аналізі? Обґрунтуйте вибір виду середньої.

9.         В чому полягає особливість використання індексного методу в економічному аналізі? Наведіть послідовність проведення ана лізу.

10. Які евристичні методи застосовують в економічному аналізі?

Частина I. Основи теорії економічного аналізу

Тести для самоконтролю знань

1.         Для визначення причинно-наслідкових взаємозв’язків між

результативним показником і фактором (факторами) застосовують

групування:

а)         типологічні;

б)         факторні;

в)         структурні.

2.         Для визначення ступеня виконання плану і динаміки викорис-

товують прийоми:

а)         деталізація;

б)         відносні величини;

в)         середні величини;

г)         порівняння.

3.         Для визначення середніх залишків матеріалів на складі за пев-

ний період використовується середня:

а)         інтервального динамічного ряду;

б)         моментного динамічного ряду;

в)         гармонійна.

4.         Факторний аналіз проводиться за прийомом:

а)         абсолютні і відносні величини;

б)         деталізація;

в)         ланцюгові підстановки;

г)         динамічні ряди.

5.         Факторний аналіз — це:

а)         порівняння звітних даних з плановими даними або рівнем по-

переднього періоду;

б)         виявлення величини впливу факторів на зміну результативного

показника;

в)         визначення тенденцій змін показників, із яких складається фак-

торна модель;

г)         оптимізація варіантів прийняття управлінських рішень.

2. Методологія економічного аналізу

6.         Застосування прийому абсолютних різниць дозволяє:

а)         визначити ступінь виконання плану;

б)         оцінити обсяг продукції в умовно-натуральному вимірі;

в)         оцінити тенденцію зміни економічних показників;

г)         визначити вплив окремих факторів на зміну результативного

показника.

7.         Елімінування — означає виключити вплив на величину резуль-

тативного показника:

а)         одного фактора;

б)         всіх факторів, крім одного;

в)         двох і більше факторів.

8.         Якщо у факторній системі у = xz визначити Аух = (x1 - х0 )20,

то це означає оцінку:

а)         впливу якісного показника на зміну результативного показника;

б)         впливу кількісного показника на зміну результативного показ-

ника;

в)         загальний вплив показників на зміну результативного показ-

ника.