Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Реформи Петра І : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

1. Реформи Петра І


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

і зміцнення абсолютизму в Росії

На кінець ХVІІ ст. створення національного ринку, поява ману-фактур формують передумови для змін в механізмі феодальної мо-нархії і дальшого зміцнення абсолютизму в Росії. Феодально-кріпос-ницькі відносини досягають в першій половині ХVІІІ ст. найвищого розвитку. Разом з тим в надрах феодального суспільства розвива-ються буржуазні зв’язки і відносини. Державні перетворення Петра І мали своєю метою створення сильної національної армії, могут-нього морського військового і торгівельного флоту, максимальний розвиток російської промисловості, підготовку військових спеціалі-стів, інженерів-будівельників, адміністраторів, суддів, необхідних для органів управління дворянської імперії.

Реформи Петра І в галузі державного управління спрямовува-лись на зміцнення феодально-абсолютистської держави і створення апарату державної влади для захисту класу дворян і оперативної си-стеми управління. Вищим розпорядчим і судовим органом імперії став Сенат замість Боярської думи. Замість наказів Петро І створив колегії. Управління церквою було передано Синоду, який перебував під наглядом обер-прокурора, призначеного самим Петром. Реформи

 

Безродний Є. Ф., Уткін О. І. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

сприяли створенню складної військово-бюрократичної системи управління державою. У 1713 році в Росії було проведено загаль-ний перепис населення і введено «подушний податок», у 1721 році було видано указ про посесійних селян, що забезпечувало про-мисловість працею селян кріпосних, приписаних до заводів. У 1722 року було видано Табель про ранги, який відкривав доступ до дворянства для виходців з інших верств населення. Реформи Петра І сприяли піднесенню науки і культури, піднесенню освіченості дворянства. Було розроблено проект організації Російської акаде-мії наук.

Проте реформи проводились ціною великих жертв народних мас і насамперед кріпосного селянства. Це викликало загострення боротьби і привело до повстання кріпосних селян та «ясачних» на-родів в Астрахані в 1705 році і донських козаків на чолі з Кондраті-єм Булавіним у 1707 році та ін. В цілому реформи Петра І дали силь-ний поштовх розвитку економіки Росії, зростанню її промисловості. Що стосується ідеологічної боротьби, то в період петровських ре-форм вона виражалася в боротьбі за теоретичне обґрунтування сут-ності абсолютної монархії. При цьому сам імператор був одним із великих ідеологів «вченої дружини», що пропагувала ідею абсолю-тизму. Такий акт Петра І як «Великий статут», мав розгорнути тео-рію освіченого абсолютизму. В указі від 17 квітня 1722 року «Про міцне збереження законів, про здійснення справ по статутах і регла-ментах», котрий Петро І дав Сенату, розвинута ідея «загального бла-га». Петро І вважав головною «фортецією правди» самодержавну, нічим не обмежену владу абсолютного монарха, під яку він не дозволяв «всякі міни підводити». Непослухання державній волі Пет-ро І вважав «зухвалістю» і «коливанням правди». Прогресивними для свого часу були погляди Петра І на армію, створену ним же на засадах найму, як це було в країнах Західної Європи, а не на основі рекрутської повинності. Захисники абсолютизму, як і сам Петро І були переконаними кріпосниками.

 

Розділ ХІІ ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В ПЕРІОД ЗМІЦНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ