Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Політичні погляди Самуеля Пуфендорфа : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

2. Політичні погляди Самуеля Пуфендорфа


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

Система поглядів Пуфендорфа на суспільство і право побудова-на на ідеалістичній основі і становить собою своєрідне поєднання ідей Декарта, Гуго Гроція, Гоббса і Спінози. Пуфендорф намагаєть-ся пристосувати вчення природного права до специфічних умов Німеччини з тим, щоб виправдати феодальні порядки і абсолютизм князів. В своєму розумінні сутності держави і процесу її утворення Пуфендорф дотримується договірної теорії, частково приєднуючись до Гоббса і трактуючи сутність влади та її взаємовідносини з грома-дянами в дусі виправдовування князівського абсолютизму. Пуфен-дорф заперечує середньовічні теорії про утворення держави — пат-ріархальної, патрінональної та теологічної. Але робить це для того, щоб знайти більш раціональні підстави для виправдовування князів-ського абсолютизму і збереження в Німеччині феодальних відносин.

 

Безродний Є. Ф., Уткін О. І. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

Основними ознаками держави, за його вченням, є її верховенст-во, незалежність і необмеженість. Носій верховної влади не підзвіт-ний за свої дії, стоїть вище законів і не підлеглий їм. Всі сторони вер-ховної влади нерозривно зв’язані між собою і повинні бути зосере-джені в руках однієї особи або в зборах осіб. Щодо питання про фор-ми держави, то Пуфендорф віддає перевагу монархії з тих міркувань, що влада в монархії не стиснута умовами місця і часу. Він стоїть за недоторканість влади німецьких князів та обмеження влади імперато-ра курфюрстами в тому вигляді, як це встановилося в Німеччині після «Золотої булли» 1356 року, відповідно до якої імператор обирався курфюрстами. Пуфендорф не припускає ніякого опору і непідкорення верховній владі, котру він вважає священною і недоторканою.

Піддані повинні терпляче переносити всі утиски і капризи гос-подарів. Якщо навіть це стає нестерпним, то він рекомендує підлег-лим або переносити випробування, або втікати від господаря, але ні в якому разі не витягати проти нього меча. Він пропагує тільки де-яке обмеження влади господаря становим представництвом. Названі погляди Пуфендорфа свідчать про особливості німецької школи природного права з її приклонінням перед князівським абсолютиз-мом. В той же час він вимагає, щоб державним віросповіданням була так звана природна релігія, тобто віра в єдиного бога, творця і пра-вителя світу. Церква повинна бути вільною організацією без приму-сової влади, але державі належить право спостереження за церквою, щоб вона служила її інтересам. Пуфендорф повністю використовує вчення природного права для виправдовування князівського абсо-лютизму, рабства, кріпосництва в умовах феодальної Німеччини.