Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Передумови ранніх буржуазних революцій в країнах Західної Європи : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

1. Передумови ранніх буржуазних революцій в країнах Західної Європи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

У ХVІІ–ХVІІІ ст. відбувається дальший розвиток капіталістич-них відносин в передових країнах Західної Європи. В Англії, Гол-ландії, Франції швидкими темпами розвивається шерстяна, бавовно-паперова, шовкова промисловість. Утворюються великі промислові підприємства, з’являється централізована мануфактура. Розвиток промисловості сприяв розвитку торгівлі. Відбувається широкий об-мін з колоніальними країнами, міцніють торгівельні зв’язки в Євро-пі. У ХVІІ–ХVІІІ ст. міцніє промислова і торгівельна буржуазія, кот-ра була зацікавлена в ліквідації феодальних відносин і перетворенні феодальної земельної власності в капіталістичну. Буржуазія вимагає усунення стиснення її підприємницької ініціативи, скасування по-даткових пільг дворянства і духовенства, усіх станових поділів, при-вілеїв, повинностей, властивих феодальному ладу. Свої вимоги бур-жуазія висувала в якості «вічних» принципів природного права. Вона створювала свою політичну ідеологію з використанням науко-во-подібної природно-правової доктрини. Нові суспільні та політич-ні порядки, котрі намагалась утвердити буржуазія, зображалися як «природні», що знаходять своє виправдовування в докорінних влас-тивостях людської сутності.

 

Розділ Х ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В XVII–XVIII СТОЛІТТЯХ

 

Апеляція до природного права означала разом з тим розрив з бо-гословськими, теологічними уявленнями про державу і право, що іс-нували в феодальному суспільстві. Природно-правова теорія з її вчен-ням про природний закон і природне право людей стали ідеологічною зброєю буржуазії в її боротьбі за руйнування феодального ладу і за оволодіння владою. Вона відіграла помітну роль у боротьбі буржуазії за владу, завдаючи удари середньовічним уявленням про «божествен-не похождения» королівської влади, руйнуючи феодальний релігій-ний світогляд, що становив ідеологічну зброю феодальної держави.

Для школи природного права ХVІІ–ХVІІІ ст. характерний анти-історизм. Намагаючись представити буржуазні суспільні відносини як природні і розумні, автори цієї школи намагалися вивести державу і право з якісь невідомої «природи» людини. Держава і право розгля-далися ними як якість вічні і незмінні явища, котрі повинні вивчатись не з точки зору розвитку, що здійснюється у світі, а виходячи з деяких постійних властивостей, мовби властивих завжди людині. Ця школа характеризується також механіцизмом. Держава виникає, згід-но вчення цієї школи, в результаті суспільного договору як наслідок діяльності окремих осіб, спрямованої в одне ціле. В цьому індивідуа-лізмі відбита особливість буржуазних порядків, де кожний господа-рює на свій страх і ризик, де кожний індивід відстоює свої інтереси у боротьбі з іншими. Говорячи про природне право людини, буржуазія захищає буржуазно-демократичні свободи, котрі допомогли їй стати на чолі суспільних сил, що боролися з феодалізмом.